Kategoriarkiv: Nyheter

📢 Call for Papers: Unlocking the Potential of Artificial Intelligence in Journalism Education

The Nordic Collaboration Committee for Journalism Education, in partnership with Norwegian publisher Fagbokforlaget, is excited to invite researchers and journalism educators to contribute to an academic anthology focusing on AI’s transformative impact on journalism education and training. Don’t miss this opportunity to be at the forefront of AI-driven journalism education! Submit your contributions and join us at the Nordic Journalism Education Pre-Conference in Kristiansand. Abstracts submitted must be based on original work not previously published.

Event Details
Date: Pre-conference on October 9th, 2024
Location: Kristiansand, Norway
Theme: Artificial Intelligence in Journalism Education

Call for Papers
Since the emergence of breakthrough AI technologies like ChatGPT in November 2022, journalists have been at the forefront of utilising these innovations in their work. Deep learning technology, coupled with the exponential growth in computing power, has unlocked unprecedented possibilities in journalism. From analysing vast amounts of online and social media data to combating fake news and even monitoring environmental changes through satellite imagery, AI has undeniably reshaped the industry.

Simultaneously, AI’s influence extends to the realm of journalism education, presenting both opportunities and challenges. Educators and students must navigate its ethical boundaries and implications, while also harnessing its potential to enhance learning experiences.

We invite researchers to contribute original insights and perspectives on AI’s role in journalism education. Topics of interest may include, but are not limited to:

 • Integrating AI into journalism curriculum: Innovative approaches and case studies.
 • Impact of AI on journalism skills and employment
 • Preparing students for AI’s role in changing news consumption
 • Challenges of implementing AI in journalism education: Overcoming technical and institutional barriers.
 • AI’s role in promoting or hindering diversity and inclusion
 • How to create AI literacy and ethical awareness among future journalists
 • Teaching about AI as a topic for journalistic investigations
 • Generative AI in journalism education: Methodologically, pedagogically, ethically

Benefits

 • Opportunity to contribute to cutting-edge research in AI and journalism education.
 • Reach a diverse audience of Nordic journalism educators and international scholars.
 • Contribute to shaping the future of journalism education in the digital era.

About the Pre-conference
The pre-conference, held at Hotel Caledonien in Kristiansand, Norway, offers a platform exclusively for authors of anthology chapters and invited guests. It serves as a forum for in-depth discussions and networking opportunities. Participants will actively engage in chapter presentations and keynotes, delving into the latest research and insights at the intersection of AI and journalism education.

You are welcome to suggest a chapter idea without participating in the pre-conference.

Timeline
Please note the following important dates:

 • April 30: Deadline abstract submission
 • May 20: Notification of acceptance, registration for pre-conference opens
 • August 15: Registration for pre-conference closes
 • October 9: Pre-conference with paper presentations
 • March 1, 2025: Deadline final draft for peer review
 • Autumn 2025: Publication

Submission Guidelines
Abstracts should be approximately 200 words in English and sent to

espen.stromme@nla.no. Deadline: April 30

Remember to sign up for the pre-conference at Påmelding Nordisk lærerkonferanse 2024

Editors

Espen Sørmo Strømme. NLA, Norway

Carl-Gustav Lindén, University of Bergen, Norway

Jenny Wiik, University of Gothenburg, Sweden

Tid for å melde seg på lærerkonferansen!

Endelig er det tid for nordisk lærerkonferanse igjen! Vi møtes på Radisson SAS Caledonien i Kristiansand, 10.-11.okt 2024.

Her finner du foreløpig program og lenke til påmelding (nederst på siden, kommer snart..). PS: earlybird-pris frem til 10. mai . 

Påmelding Nordisk lærerkonferanse 2024

FORELØPIG PROGRAM:  

Ons.9.okt 
Kl.12-18
Vitenskapelig prekonferanse om AI og journalistutdanning
Kl.17-19 
Kl.19–>  
Nettverksmøte for lederne av de nordiske utdanningene 
Middag i byen sammen med gode kolleger (info om sted kommer) 
Tor.10. okt
8.00-9.00
8.30-9.30
9.30


Frokost 
Registrering  
Velkommen – endelig lærerkonferanse igjen! 
9.40-11
11-11.30
Plenum 1: Paul Bradshaw, prisvinnende datajournalist fra BBC, foreleser på Birmingham City University og mannen bak https://onlinejournalismblog.com/. Foreløpig tittel på hans presentasjon om AI, journalistikk og journalistutdanning: ‘The anti-bias machine’.
Kaffe og mingling    
11.30-13.00Tema: Journalistikk – kriser og endring 
(tre valgbare spor) 
SPOR 1: Klima- og miljø-journalistikk 
SPOR 2: Krig/krise 
SPOR 3: Store endringer i yrket 
 13-14Lunsj 
 14-15.30Tema: Del din undervisningspraksis! – her må alle bidra 😊 
SPOR 1: Læring gjennom INTERN PRAKSIS  
SPOR 2: Studentaktiv læring og vurdering 
SPOR 3: Undervisning i akademisk skriving  
Parallelt sidespor:   
Del 1: Teaching journalism in the international classroom (home and abroad)   
Del 2: Møte for masterkoordinatorer  
15.30-16
17–>
19.30
Kaffe, mingling og pause
Tur til Kunstsiloen
Tapasbuffet i Skybaren 
Fr 11. okt  Frokost 
 9-10Plenum 2: Jan Fredrik Hovden, professor på UiB, mannen bak Hovdabrekka-undersøkelsene og engasjert i Worlds of Journalism-studien, presenterer en helt rykende fersk undersøkelse av våre nordiske journaliststudenter.
10.15-10.45:Prisvinnende journalistikk for unge i Kristiansand
Fædrelandsvennen deler sine erfaringer
 11-12.30Tema: Journalistutdanning for fremtiden  
SPOR 1: Nå de unge med journalistikk 
SPOR 2: Faktasjekk – hva og hvordan skal vi lære studentene? 
SPOR 3: Mangfold – hvordan kan utdanningene bidra til mangfold i redaksjonene?  
 12.40-13Panel – Oppsummering og avslutning    
13– 14: 
Lunsj    
Farvel: sees i … i 2026?   

PÅMELDING: Påmelding Nordisk lærerkonferanse 2024 | OsloMet – storbyuniversitetet

PRIS:
Alt i konferansen er inkludert, men deltakerne betaler reise selv (+ eventuell middag 9. okt). 

Enkeltrom:

2 netter (9.-11. okt): 3500 kr.
1 natt (10.-11.okt): 2200 kr. 

Dobbeltrom med hyggelig kollega:

2 netter (9.-11.okt): 2200 kr
1 natt (10.-11.okt): 1600 kr. 


Påmelding til prekonferanse? Kryss av for dette i bestillingen. Pris: 1000 kroner, inkluderer lunsj. 

Påmeldingsfrist late birds: 10. august – Etter 10. mai: pluss 850 kr. på alle priser. 

Les rapporter fra studentutveksling

Syv journaliststudenter fra Norge har vært mottatt expressmobilitet-midler og har vært på Island, Færøyene og i Danmark. Her kan du lese deres rapporter.

Vi har fortsatt midler igjen – og det er førstemann til mølla. Søk om expressmobilitet nå!

Studenter kan søke om midler til ekspressmobilitet her. Her bes du skrive en kort beskrivelse av hva turen innebærer. Nettverket dekker reiser på 5-30 dager. Ønsker du å besøke en journalistutdanning og delta på forelesninger der – ta kontakt med utdanningens kontaktperson for å sjekke hva som er mulig.

Lærere kan søke om midler fra NordPlus her. Stipendet kan for eksempel benyttes til å besøke andre journalistutdanninger for å hente inspirasjon til egen undervisning, samarbeidsprosjekter, undervisning eller aktiviteter i samarbeid med arbeidslivet. Minimumstiden for opphold er 8 undervisnings-/arbeidstimer.

Spørsmål? Ta kontakt med Hilde Kristin Dahlstrøm hilde.dahlstrom@nla.no eller Ragnhild Sofie Selstø ragnhild.s.selsto@uis.no

Gled deg til lærerkonferanse!

Endelig! Vi er mange som har savnet det nordiske lærerkonferansen – og 10.-11.- oktober 2024 møtes vi igjen i Kristiansand, Norge. Det blir faglig påfyll, inspirasjon og erfaringsdeling med hyggelige nordiske kolleger. Sett av datoene og bestill reise! Konferansen blir på nyoppussede Caledonien hotell midt i byen og påmeldingen åpner 1. mars.

Det vil komme mer informasjon om konferansen her på nettsidene, men vi kan røpe litt allerede…

9. oktober: Mulig å delta på akademisk prekonferanse om AI og journalistikk (Universitetet i Bergen og NLA Høgskolen arrangerer)

Middag sammen på kvelden for de som har ankommet Kristiansand.

10.-11. oktober: Lærerkonferansen med spennende tema som blant annet AI, kriser, hvordan nå en ung målgruppe og best practice fra undervisningen. Har du (eller en dyktig kollega) noe du kan bidra med? Si ifra til hilde.dahlstrom@nla.no.

…for ikke å glemme quiz og tapasbuffet med byens beste utsikt!

PS: Vi jobber for å holde prisen så lav som mulig. Foreløpig pris for early birds er 3000 kr for konferanse og overnatting (2000 kr i dobbeltrom) – med én overnatting: 2000kr (1500 kr i dobbeltrom).

Nå kan du få dekket reportasje- eller studietur til andre nordiske land

Vil du lage reportasje fra et annet nordisk land, besøke nordiske mediebedrifter eller bli med på forelesninger hos andre journalistutdanninger? Nå kan studenter og lærere søke om å få dekket reise og opphold til nettopp en slik tur.

Tilbudet gjennom det nordiske nettverket for journalistutdanninger er en unik mulighet til å utforske nabolandene, lage utenriksreportasjer og bli kjent med nordiske kolleger og medstudenter.

Studenter kan søke om midler til ekspressmobilitet her. Her bes du skrive en kort beskrivelse av hva turen innebærer. Nettverket dekker reiser på 5-30 dager. Ønsker du å besøke en journalistutdanning og delta på forelesninger der – ta kontakt med utdanningens kontaktperson for å sjekke hva som er mulig.

Les om tidligere studenters erfaringer her!

Lærere kan søke om midler fra NordPlus her. Stipendet kan for eksempel benyttes til å besøke andre journalistutdanninger for å hente inspirasjon til egen undervisning, samarbeidsprosjekter, undervisning eller aktiviteter i samarbeid med arbeidslivet. Minimumstiden for opphold er 8 undervisnings-/arbeidstimer.

Spørsmål? Ta kontakt med Hilde Kristin Dahlstrøm hilde.dahlstrom@nla.no eller Ragnhild Sofie Selstø ragnhild.s.selsto@uis.no

alt klart for mer nordisk samarbeid

Det norske nettverket for journalistutdanninger har nå overtatt sekretariatet for den nordiske samarbeidskomiteen. Vi er full gang med å planlegge nye, inspirerende samarbeidsprosjekter.

Nettverket har fått penger fra Nordplus på 32.000 euro for perioden 15.05.23 til 1.10.24 Pengene er øremerket mobilitet, utvikling og samarbeid. Du finner lenke til søknad om student- og ansattmobilitet øverst på nettsiden vår. Det er førstemann til mølla. Søk i vei!

Lærerkonferansen 2024 blir fra 10.-11. oktober i Kristiansand. Sett av tiden allerede nå – dette vil du ikke gå glipp av!

25. mai 2023 hadde vi vårt første nordiske ledermøte på lang tid. Referat fra møtet finner du her.

Det nordiske ledermøtet vedtok å innføre lik medlemskontingent for alle medlemmer i 2023 – kr 7.500 NOK. Unntak for våre minste medlemmer: Grønland og Samisk høyskole som betaler kr 2.500 NOK. Medlemskontigenten er det viktigste bidraget for å sikre en lav pris på lærerkonferansen og bidrar til videre drift av nettverket. OsloMet vil straks kreve inn medlemskontigenten for 2023.

Har du innspill til den norske komiteen? Kontakt hilde.dahlstrom@nla.no

26 sökte mobilitetsstöd

Det kom in 26 ansökningar för Nordplusstödet under ansökningstiden, 19 från journaliststudenter och 7 från journalistlärare. Sista ansökningsdag för resten av kalenderåret var den 1 april.

Nordiska samarbetskommittén för journalistutbildning beviljar mobilitetsstöd för både journaliststudenter och -lärare. Studenter får åka på korta utbyten på 5-30 dagar för att besöka en kurs på ett annat nordiskt universitet eller utföra självständigt redaktionellt arbete. Nordplusstödet möjliggör även längre vistelser i ett annat nordiskt land mellan 1-12 månader, i form av studentmobilitet. Bland studenternas ansökningar var 17 avsedda för express- och 2 för studentmobilitet.

För journalistlärare är stödet viktigt för att upprätthålla kollegiala kontakter över gränser. Lärare kan åka på ett studiebesök till ett annat nordiskt land för att undervisa på en kollegas kurs, genomföra en workshop ansluten till en lokal kurs eller genomföra samarbete med en kollega, som kan utmynna i läromaterial eller utvecklingsprojekt i begränsad omfattning.

Stödet beviljas endast för studenter som är registrerade vid journalistskolor som är medlemmar i nätverket. Samma gäller för lärare, som ska vara anställda vid medlemsuniversitet.

Detta var den sista gången man kunde ansöka om mobilitetspengar inom nätverket under kalenderåret 2022. Nästa ansökningsrundan öppnas vårterminen 2023.

Webbinarium: vad är journalistik?

Webbinarium den 11 mars 2021 kl 15:00–16:00
Länk till inspelningen (lösenordsskyddad, för lösenordet mejla maarit.jaakkola@tuni.fi)

Vad är journalistik? Den svåra frågan för oss som utbildar framtidens journalister 

Nordiska samarbetskommittén samarrangerar ett webbinarium tillsammans med journalistiklärare på Södertörns högskola i Sverige.

Förra året samlade lärare i journalistik på Södertörns högskola sina reflektioner om vad journalistik är i en antologi Vad är journalistik? En antologi av journalistiklärare på Södertörns högskola.

Denna fråga var enklare att besvara förr – och därför är den ännu viktigare att ställa nu. Redaktörerna, Elin Gardeström och Hanna Sofia Rehnberg, berättar: ”Det blev en bok riktad till journaliststudenter, där vi lärare försöker ringa in vad journalistik är i dagens förändrade medielandskap. Vad är konstant och vad förändras i det journalistiska yrket? Boken innehåller reflektioner om journalistik som passion, om att formge berättelser, om etik, undersökande journalistik och crossborder journalism, om framväxten av journalistyrket och journalistikforskningen, om gränser gentemot andra yrkesområden (som kommunikatörsyrket) och om framtida möjligheter och utmaningar. ” 

Under seminariet presenteras boken och författarna berättar om arbetet med den. Program:

 • Öppnande (Maarit Jaakkola, ordförande på den nordiska samarbetskommittén för journalistutbildning)
 • Elin Gardeström och Hanna Sofia Rehnberg: Att definiera och förstå journalistik i undervisning – om antologin och dess uppkomst
 • Urban Larssen: Crossborder Journalism: om gränsöverskridande journalistik som genre
 • My Häggbom: Journalistik är att formge berättelser: studenter, pedagogik och bildberättelser
 • Slutdiskussion

Vi ser fram emot att utbyta erfarenheter! Ingen föranmälan. Om du har frågor eller funderingar, kontakta Maarit Jaakkola, ordförande på nordiska samarberskommittén för journalistutbildning, maarit.jaakkola@tuni.fi.