För studenter

Det finns två typer av resestipender för studentutbyte. Det ena är expressmobilitet för utbyte minst 5 dagar upp till 1 månad. Det andra är studentmobilitet som är 1-12 månader. Läs mer under Expressmobilitet och Studentmobilitet.

Vi har i samarbetskommittén beslutat att det enbart ges Nordplus mobilitetsstöd till det som inte kan täckas av Erasmus+, som har en större stödinsats.

För samarbetskommittén räknas därmed endast det som är Nordplusstöd till expressmobilitet för studerande och för mobilitet mellan Grönland och Danmark.

Här finns blanketter som ska fyllas i och sedan godkännas av heminstitutionens internationella koordinator. Se också till att värdinstitutionen har bekräftat mottagandet av utbytet. Blanketterna  skickas till Anna Nejrup, anna@dmjx.dk.

Blanketter för ansökan:

ansokan_express

ansokan_student

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå