For studenter

Nordplus-nettverket gir støtte til expressmobilitet for utveksling som varer fra 5 dager og opp til 1 måned. Samarbeidskomiteen har besluttet at det bare gis Nordplus mobilitetsstøtte til det som ikke dekkes av  Erasmus+-avtaler. Det vil si: (1) expressmobilitet for studenter og (2) støtte for lengre mobilitetsopphold (1-12 mnd) mellom Grønland og Danmark.

Det skal være enkelt å søke om og å motta midler til utveksling. Midlende tildeles fortløpende, så det er lurt å søke tidlig. Fyll ut søknads-skjemaet, få signatur av kontaktperson på institusjonen du studerer journalistikk ved (PS: skolen må være medlem i nettverket) og send til Hilde Kristin Dahlstrøm, hilde.dahlstrom@nla.no.

Søknad om expressmobilitet (5–30 dager)

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå