För studenter

Det finns två typer av resestipender för studentutbyte. Det ena är expressmobilitet för utbyte minst 5 dagar upp till 1 månad. Det andra är studentmobilitet som är 1-12 månader. Läs mer under Expressmobilitet och Studentmobilitet.

Vi har i samarbetskommittén beslutat att det enbart ges Nordplus mobilitetsstöd till det som inte kan täckas av Erasmus+-avtal.

Samarbetskommittén beviljar därmed stöd endast till (1) expressmobilitet för studerande och (2) stöd för mobilitet mellan Grönland och Danmark.

Här finns blanketter som ska fyllas i och sedan godkännas av heminstitutionens internationella koordinator. Se också till att värdinstitutionen har bekräftat mottagandet av utbytet. Blanketterna skickas till Hilde Kristin Dahlstrøm, hilde.dahlstrom@nla.no.

Blanketter för ansökan:

Ansökan för expressmobilitet (5–30 dagar)

Ansökan för studentmobilitet (1–12 månader)

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå