Resurser

Länkar till övriga relevanta nätverk och organisationer:

Övriga nordiska organisationer

NordMedia Network – digital plattform för nordiska medie- och kommunikationsforskare samt journalistlärare
Nordicom – centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet, Sverige

Nationella organisationer i Norden

Den finländska samarbetskommittén för journalistutbildning – toimittajakoulutuksen neuvottelukunta

Internationella föreningar och nätverk

World Journalism Education Council (WJEC) – samarbetsorganisationen för internationella journalistutbildningar, se medlemslistan
European Journalism Training Association (EJTA) – den europeiska föreningen för journalistutbildning
IAMCR Journalism Research and Education Section – den internationella forskarföreningens avdelning för journalistutbildning
ECREA Journalism and Communication Education (TWG) – den europeiska forskarföreningens avdelning för journalistutbildning
Association for Education in Journalism and Mass Communication (AEJMC) – en amerikansk förening för journalistutbildning
Journalism Education Association (JEA) – en amerikansk förening för journalistutbildning
Disruptive Journalism Educators Network – ett nätverk av Tow-Knight Center for Entrepreneurial Journalism
Jumpline – ett amerikanskt forum för journalistutbildningen

Periodiska publikationer

Communication: Journalism Education Today (tidskrift)
Journalism Education (tidskrift)
Journalism and Mass Communication Educator (tidskrift)
Teaching Journalism and Mass Communication (tidskrift)
UNESCO Series on Journalism Education (publikationsserie)

Forskningsprojekt

The Hovdabrekka Project: The Nordic Journalism Student (2005–2012)
Journalism Students Across the Globe (2014–2015)
Journalistic Roles, Values and Qualifications in the 21st Century: How Journalism Educators across the Globe View the Future of a Profession in Transition (2020–2021)

Internationell forskning
(case studies excluded)

Hovden, J. F., Nygren, G. & Zilliacus-Tikkanen, H. (eds.) Becoming a journalist: Journalism education in the Nordic countries. Gothenburg: Nordicom.

Jaakkola, M. (2019). Finland: Two academic paths into journalism – the dual model of journalism education. In: Nowak, E. (ed.) Accreditation and assessment of journalism education in Europe. Baden-Baden: Nomos Verlag, 13–32.

Jaakkola, M. (2019). The boundaries of belonging: Journalist interns’ workplace learning experiences across communities of practice. Journalism Education 8:1, 28–40.

Jaakkola, M. (2019). The heterogeneity of the Nordic journalism education: The ’academic’ and the ’professional’ in the Bachelor’s curricula. The Journal of Applied Journalism and Media Studies 8:1, 3–24.

Jaakkola, M. (2017). S(t)imulating journalism in the classroom: A structured comparison of the design of the pedagogical newsrooms in the Nordic academic journalism training. Journalism and Mass Communication Educator 73:2, 182–199.

Jaakkola, M. & Uotila, P. (2019). The literary construction of journalism education: A review of course literature in Nordic academic Bachelor’s programmes. Journalism Practice, published online 22 March 2019.

Terzis, G. (ed.) (2009). European journalism education. Bristol: Intellect Books. (Chapters on Denmark, Finland, Iceland, Sweden and Norway.)

Har du tips på länkar eller referenser? Kontakta gärna Maarit Jaakkola, maarit.jaakkola@tuni.fi.

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå