Les rapporter fra studentutveksling

Syv journaliststudenter fra Norge har vært mottatt expressmobilitet-midler og har vært på Island, Færøyene og i Danmark. Her kan du lese deres rapporter.

Vi har fortsatt midler igjen – og det er førstemann til mølla. Søk om expressmobilitet nå!

Studenter kan søke om midler til ekspressmobilitet her. Her bes du skrive en kort beskrivelse av hva turen innebærer. Nettverket dekker reiser på 5-30 dager. Ønsker du å besøke en journalistutdanning og delta på forelesninger der – ta kontakt med utdanningens kontaktperson for å sjekke hva som er mulig.

Lærere kan søke om midler fra NordPlus her. Stipendet kan for eksempel benyttes til å besøke andre journalistutdanninger for å hente inspirasjon til egen undervisning, samarbeidsprosjekter, undervisning eller aktiviteter i samarbeid med arbeidslivet. Minimumstiden for opphold er 8 undervisnings-/arbeidstimer.

Spørsmål? Ta kontakt med Hilde Kristin Dahlstrøm hilde.dahlstrom@nla.no eller Ragnhild Sofie Selstø ragnhild.s.selsto@uis.no

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *