För lärare

Samarbetskommittén ger Nordplus-mobilitetsstöd endast till utbyten som inte kan täckas av Erasmus+.

För stöd beviljat av samarbetskommittén räknas därmed endast stöd till expressmobilitet för studerande och för mobilitet mellan Grönland och Danmark.

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå