För lärare

Lärare som är anställda vid lärosäten inom högre utbildning i de deltagande länderna kan beviljas Nordplus-stipendium för utbyte i ett annat nordiskt land oberoende av nationalitet. Uppehållet kan omfatta undervisning, handledning, utveckling av undervisningsmaterial etc. Stipendier kan också användas till aktiviteter i anslutning till praktik och samarbete med arbetslivet. Minimitiden för uppehållet är 8 undervisnings-/arbetstimmar.

Samarbetskommittén ger Nordplus-mobilitetsstöd endast till utbyten som inte kan täckas av Erasmus+. För stöd beviljat av samarbetskommittén räknas därmed endast stöd till expressmobilitet och för mobilitet mellan Grönland och Danmark.

Fill in, print, sign, scan and submit the application form to the Nordplus secretariat: hilde.dahlstrom@nla.no

Purpose of the trip? (a brief explanation, max 200 words)
     
Amount?
Maxbeloppet för resor tur och retur är 1.300 Euro för Grönland, 660 Euro för Island och Färöarna. För övriga nordiska länder är maxbeloppet 330 Euro. Maxbeloppet för uppehälle är 70 Euro per dag, 355 Euro per vecka eller 1.065 Euro per månad.
Name:  
Home institution and teaching subjects:
Date of birth  
Citizenship:        
Home address:  
Host institution and country to visit:      
Contact person at receiving institution:  
Length of stay:  
Bank name and branch:  
Full address of the bank:  
IBAN/Swift:  

I accept the Nordplus grant and agree to the following terms and conditions:

1. I will use the grant only to cover travel expenses related to this mobility.

2. The mobility last for at least five working days or comprise a minimum of eight hours of teaching time.

3. If the trip is cancelled or interrupted, I will reimburse the grant.

4. Upon my return, I will hand in a short report on my stay (appr. 500 words) to the Nordplus
secretariat. The report may be published at nordiskjournalistutbildning.org.

TEACHER: I confirm that all information given in this application is correct.

Place and date                                 Signature of the teacher

RECEIVING INSTITUTION:

Place and date                                 Signature of the receiving institution

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå