📢 Call for Papers: Unlocking the Potential of Artificial Intelligence in Journalism Education

The Nordic Collaboration Committee for Journalism Education, in partnership with Norwegian publisher Fagbokforlaget, is excited to invite researchers and journalism educators to contribute to an academic anthology focusing on AI’s transformative impact on journalism education and training. Don’t miss this opportunity to be at the forefront of AI-driven journalism education! Submit your contributions and join us at the Nordic Journalism Education Pre-Conference in Kristiansand. Abstracts submitted must be based on original work not previously published.

Event Details
Date: Pre-conference on October 9th, 2024
Location: Kristiansand, Norway
Theme: Artificial Intelligence in Journalism Education

Call for Papers
Since the emergence of breakthrough AI technologies like ChatGPT in November 2022, journalists have been at the forefront of utilising these innovations in their work. Deep learning technology, coupled with the exponential growth in computing power, has unlocked unprecedented possibilities in journalism. From analysing vast amounts of online and social media data to combating fake news and even monitoring environmental changes through satellite imagery, AI has undeniably reshaped the industry.

Simultaneously, AI’s influence extends to the realm of journalism education, presenting both opportunities and challenges. Educators and students must navigate its ethical boundaries and implications, while also harnessing its potential to enhance learning experiences.

We invite researchers to contribute original insights and perspectives on AI’s role in journalism education. Topics of interest may include, but are not limited to:

 • Integrating AI into journalism curriculum: Innovative approaches and case studies.
 • Impact of AI on journalism skills and employment
 • Preparing students for AI’s role in changing news consumption
 • Challenges of implementing AI in journalism education: Overcoming technical and institutional barriers.
 • AI’s role in promoting or hindering diversity and inclusion
 • How to create AI literacy and ethical awareness among future journalists
 • Teaching about AI as a topic for journalistic investigations
 • Generative AI in journalism education: Methodologically, pedagogically, ethically

Benefits

 • Opportunity to contribute to cutting-edge research in AI and journalism education.
 • Reach a diverse audience of Nordic journalism educators and international scholars.
 • Contribute to shaping the future of journalism education in the digital era.

About the Pre-conference
The pre-conference, held at Hotel Caledonien in Kristiansand, Norway, offers a platform exclusively for authors of anthology chapters and invited guests. It serves as a forum for in-depth discussions and networking opportunities. Participants will actively engage in chapter presentations and keynotes, delving into the latest research and insights at the intersection of AI and journalism education.

You are welcome to suggest a chapter idea without participating in the pre-conference.

Timeline
Please note the following important dates:

 • April 30: Deadline abstract submission
 • May 20: Notification of acceptance, registration for pre-conference opens
 • August 15: Registration for pre-conference closes
 • October 9: Pre-conference with paper presentations
 • March 1, 2025: Deadline final draft for peer review
 • Autumn 2025: Publication

Submission Guidelines
Abstracts should be approximately 200 words in English and sent to

espen.stromme@nla.no. Deadline: April 30

Remember to sign up for the pre-conference at Påmelding Nordisk lærerkonferanse 2024

Editors

Espen Sørmo Strømme. NLA, Norway

Carl-Gustav Lindén, University of Bergen, Norway

Jenny Wiik, University of Gothenburg, Sweden

Tid for å melde seg på lærerkonferansen!

Endelig er det tid for nordisk lærerkonferanse igjen! Vi møtes på Radisson SAS Caledonien i Kristiansand, 10.-11.okt 2024.

Her finner du foreløpig program og lenke til påmelding (nederst på siden, kommer snart..). PS: earlybird-pris frem til 10. mai . 

Påmelding Nordisk lærerkonferanse 2024

FORELØPIG PROGRAM:  

Ons.9.okt 
Kl.12-18
Vitenskapelig prekonferanse om AI og journalistutdanning
Kl.17-19 
Kl.19–>  
Nettverksmøte for lederne av de nordiske utdanningene 
Middag i byen sammen med gode kolleger (info om sted kommer) 
Tor.10. okt
8.00-9.00
8.30-9.30
9.30


Frokost 
Registrering  
Velkommen – endelig lærerkonferanse igjen! 
9.40-11
11-11.30
Plenum 1: Paul Bradshaw, prisvinnende datajournalist fra BBC, foreleser på Birmingham City University og mannen bak https://onlinejournalismblog.com/. Foreløpig tittel på hans presentasjon om AI, journalistikk og journalistutdanning: ‘The anti-bias machine’.
Kaffe og mingling    
11.30-13.00Tema: Journalistikk – kriser og endring 
(tre valgbare spor) 
SPOR 1: Klima- og miljø-journalistikk 
SPOR 2: Krig/krise 
SPOR 3: Store endringer i yrket 
 13-14Lunsj 
 14-15.30Tema: Del din undervisningspraksis! – her må alle bidra 😊 
SPOR 1: Læring gjennom INTERN PRAKSIS  
SPOR 2: Studentaktiv læring og vurdering 
SPOR 3: Undervisning i akademisk skriving  
Parallelt sidespor:   
Del 1: Teaching journalism in the international classroom (home and abroad)   
Del 2: Møte for masterkoordinatorer  
15.30-16
17–>
19.30
Kaffe, mingling og pause
Tur til Kunstsiloen
Tapasbuffet i Skybaren 
Fr 11. okt  Frokost 
 9-10Plenum 2: Jan Fredrik Hovden, professor på UiB, mannen bak Hovdabrekka-undersøkelsene og engasjert i Worlds of Journalism-studien, presenterer en helt rykende fersk undersøkelse av våre nordiske journaliststudenter.
10.15-10.45:Prisvinnende journalistikk for unge i Kristiansand
Fædrelandsvennen deler sine erfaringer
 11-12.30Tema: Journalistutdanning for fremtiden  
SPOR 1: Nå de unge med journalistikk 
SPOR 2: Faktasjekk – hva og hvordan skal vi lære studentene? 
SPOR 3: Mangfold – hvordan kan utdanningene bidra til mangfold i redaksjonene?  
 12.40-13Panel – Oppsummering og avslutning    
13– 14: 
Lunsj    
Farvel: sees i … i 2026?   

PÅMELDING: Påmelding Nordisk lærerkonferanse 2024 | OsloMet – storbyuniversitetet

PRIS:
Alt i konferansen er inkludert, men deltakerne betaler reise selv (+ eventuell middag 9. okt). 

Enkeltrom:

2 netter (9.-11. okt): 3500 kr.
1 natt (10.-11.okt): 2200 kr. 

Dobbeltrom med hyggelig kollega:

2 netter (9.-11.okt): 2200 kr
1 natt (10.-11.okt): 1600 kr. 


Påmelding til prekonferanse? Kryss av for dette i bestillingen. Pris: 1000 kroner, inkluderer lunsj. 

Påmeldingsfrist late birds: 10. august – Etter 10. mai: pluss 850 kr. på alle priser. 

Les rapporter fra studentutveksling

Syv journaliststudenter fra Norge har vært mottatt expressmobilitet-midler og har vært på Island, Færøyene og i Danmark. Her kan du lese deres rapporter.

Vi har fortsatt midler igjen – og det er førstemann til mølla. Søk om expressmobilitet nå!

Studenter kan søke om midler til ekspressmobilitet her. Her bes du skrive en kort beskrivelse av hva turen innebærer. Nettverket dekker reiser på 5-30 dager. Ønsker du å besøke en journalistutdanning og delta på forelesninger der – ta kontakt med utdanningens kontaktperson for å sjekke hva som er mulig.

Lærere kan søke om midler fra NordPlus her. Stipendet kan for eksempel benyttes til å besøke andre journalistutdanninger for å hente inspirasjon til egen undervisning, samarbeidsprosjekter, undervisning eller aktiviteter i samarbeid med arbeidslivet. Minimumstiden for opphold er 8 undervisnings-/arbeidstimer.

Spørsmål? Ta kontakt med Hilde Kristin Dahlstrøm hilde.dahlstrom@nla.no eller Ragnhild Sofie Selstø ragnhild.s.selsto@uis.no