Medlemmar

Kontaktpersoner för skolor i samarbetet, uppdaterad 2023:

DANMARK:

 • Danmarks medie- og journalisthøjskole:
  Asbjørn Jørgensen, asbo@dmjx.dk
 • Roskilde universitetscenter:
  Mark Blach-Ørsten, oersten@ruc.dk
 • Syddansk universitet:
  Louise Kjærgaard, louk@journalism.sdu.dk

FINLAND:

 • Helsingfors universitet:
  Jenny Stenberg-Sirén, jenny.stenberg-siren@helsinki.fi
 • Jyväskylä universitet:
  Panu Uotila, panu.uotila@jyu.fi
 • Tammerfors universitet:
  Maarit Jaakkola, maarit.jaakkola@tuni.fi
  (alt. maarit.jaakkola@gu.se)

GRÖNLAND:

 • Grønlands universitet:
  Naja Paulsen, naja@uni.gl

ISLAND:

 • Islands universitet:
  Valgerdur Johannisdottir, vaj@hi.is

NORGE:

 • Høyskolen Kristiania:
  Lars Richard Bache, larsrichard.bache@kristiania.no
 • Høgskulen i Volda:
  Hans Martin Dypvik, hans.martin.dypvik@hivolda.no
 • NLA Mediehøgskolen Gimlekollen:
  Hilde Kristin Dahlstrøm, hilde.dahlstrom@nla.no
 • Nord universitet:
  Egil Rogstad, egil.rogstad@nord.no
 • OsloMet – storbyuniversitetet:
  Anders G. Knudsen, amkn@oslomet.no
 • Samisk høgskole:
  Inker-Anni Sara, inkeras@samas.no
 • Universitetet i Bergen:
  Astrid Gynnild, astrid.gynnild@uib.no
 • Universitetet i Stavanger:
  Ragnhild Sofie Selstø, ragnhild.s.selsto@uis.no

SVERIGE:

 • Göteborgs universitet:
  Helena Löfving, helena.lofving@jmg.gu.se
 • Linnéuniversitetet:
  Emelie Kempe, emelie.kempe@lnu.se
 • Lunds universitet:
  Andreas Mattsson, andreas.mattsson@kom.lu.se
  Ola Isaksson, ola.isaksson@kom.lu.se
 • Umeå University
  Kerstin Engström kerstin.engstrom@umu.se
 • Stockholms universitet:
  Andreas Widholm, andreas.widholm@ims.su.se
 • Södertörn högskola:
  Jan Örneus, jan.orneus@sh.se

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå