Etikettarkiv: Utbyte

26 sökte mobilitetsstöd

Det kom in 26 ansökningar för Nordplusstödet under ansökningstiden, 19 från journaliststudenter och 7 från journalistlärare. Sista ansökningsdag för resten av kalenderåret var den 1 april.

Nordiska samarbetskommittén för journalistutbildning beviljar mobilitetsstöd för både journaliststudenter och -lärare. Studenter får åka på korta utbyten på 5-30 dagar för att besöka en kurs på ett annat nordiskt universitet eller utföra självständigt redaktionellt arbete. Nordplusstödet möjliggör även längre vistelser i ett annat nordiskt land mellan 1-12 månader, i form av studentmobilitet. Bland studenternas ansökningar var 17 avsedda för express- och 2 för studentmobilitet.

För journalistlärare är stödet viktigt för att upprätthålla kollegiala kontakter över gränser. Lärare kan åka på ett studiebesök till ett annat nordiskt land för att undervisa på en kollegas kurs, genomföra en workshop ansluten till en lokal kurs eller genomföra samarbete med en kollega, som kan utmynna i läromaterial eller utvecklingsprojekt i begränsad omfattning.

Stödet beviljas endast för studenter som är registrerade vid journalistskolor som är medlemmar i nätverket. Samma gäller för lärare, som ska vara anställda vid medlemsuniversitet.

Detta var den sista gången man kunde ansöka om mobilitetspengar inom nätverket under kalenderåret 2022. Nästa ansökningsrundan öppnas vårterminen 2023.