Expressmobilitet (5-30 dagar)

Korttidsstipendie för studentutbyte mindre än en månad

Studenter kan också beviljas stipendier till kortare utbyte, s.k. expressmobilitet. Minimitiden för expressmobilitet är en vecka (5 arbetsdagar). Denna form av studentmobilitet är avsedd att utvidga studenternas möjligheter att studera utomlands för kortare perioder där längre perioder är omöjliga. Avsikten med expressmobiliteten är också att uppmuntra institutionerna att motta studenter från partnerinstitutioner till sina egna kurser och sålunda bidra till internationaliseringen hemma.

Expressmobilitetsstipendier beviljas enligt samma riktlinjer, kriterier och regler som ordinarie studentmobilitet. I expressmobilitet är en slutrapport inte obligatorisk. Däremot bör en bekräftelse över genomfört utbyte och studier utomlands inlämnas.

Maxbeloppet för uppehälle är 20 Euro per dag, 70 Euro per vecka eller 200 Euro per månad.

Maxbeloppet för resor tur och retur är 1.300 Euro för Grönland, 660 Euro för Island och Färöarna. För övriga nordiska länder är maxbeloppet 330 Euro.

Ansökningsblankett: ansokan_express

Blanketten  skickas till Anna Nejrupanna@dmjx.dk.

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå