Expressmobilitet (5-30 dagar)

Korttidsstipendie för studentutbyte mindre än en månad

Nästa ansökningsperiod kommer att öppnas senare till våren 2023.

Studenter kan också beviljas stipendier till kortare utbyte, s.k. expressmobilitet. Minimitiden för expressmobilitet är en vecka (5 arbetsdagar). Denna form av studentmobilitet är avsedd att utvidga studenternas möjligheter att studera utomlands för kortare perioder där längre perioder är omöjliga. Avsikten med expressmobiliteten är också att uppmuntra institutionerna att motta studenter från partnerinstitutioner till sina egna kurser och sålunda bidra till internationaliseringen hemma.

Expressmobilitetsstipendier beviljas enligt samma riktlinjer, kriterier och regler som ordinarie studentmobilitet. I expressmobilitet är en slutrapport inte obligatorisk. Däremot bör en bekräftelse över genomfört utbyte och studier utomlands inlämnas.

Maxbeloppet för uppehälle är 20 Euro per dag, 70 Euro per vecka eller 200 Euro per månad.

Maxbeloppet för resor tur och retur är 1.300 Euro för Grönland, 660 Euro för Island och Färöarna. För övriga nordiska länder är maxbeloppet 330 Euro.

Ansökningsblanketten hittar du här (ansökningsperioden är slut, länken finns inte längre tillgänglig). Ladda ner, fyll i, skriv ut, underteckna, scanna och skicka via mail.

Innan blanketten skickas till sekretariatet ska den godkännas av heminstitutionens internationella koordinator. Se också till att värdinstitutionen har bekräftat mottagandet av utbytet.

Blanketten  skickas i mail till sekretariatet: Maarit Jaakkola, maarit.jaakkola@tuni.fi.

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå