Rapporter från utbyten

Läs om studenternas erfarenheter från studentutbyten på de respektive sidorna:

Expressmobilitet handlar om kortare vistelser i ett annat nordiskt land. Studenter kan till exempel samla in material för sina uppsatser eller enstaka journalistiska projekt.

Studentmobilitet handlar om längre vistelser, oftast en termin, i ett nordiskt land. Endast studenter som inte har giltiga Erasmus+-avtal för studentmobilitet vid sitt hemuniversitet kan använda sig av denna form av bidrag.

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå