Lärarutbyte med Nordplus

Lärare som är anställda vid lärosäten inom högre utbildning i de deltagande länderna kan beviljas Nordplus-stipendium för utbyte i ett annat nordiskt eller baltiskt land oberoende av nationalitet. Uppehållet kan omfatta undervisning, handledning, utveckling av undervisningsmaterial etc. Stipendier kan också användas till aktiviteter i anslutning till praktik och samarbete med arbetslivet.
Minimitiden för uppehållet är 8 undervisnings-/arbetstimmar.

Maxbeloppet för resor tur och retur är 1.300 Euro för Grönland, 660 Euro för Island och Färöarna. För övriga nordiska länder är maxbeloppet 330 Euro.

Maxbeloppet för uppehälle är 70 Euro per dag, 355 Euro per vecka eller 1.065 Euro per månad.

Följande regler gäller för lärarmobilitet:

  • Bekräftelse om mottaget stipendium ska undertecknas före utbetalningen
  • Slutrapport ska inlämnas av läraren efter utbytet

ansokan_Nordplus_lararstipendium

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå