Lärarutbyte med Nordplus

Lärare som är anställda vid lärosäten inom högre utbildning i de deltagande länderna kan beviljas Nordplus-stipendium för utbyte i ett annat nordiskt land oberoende av nationalitet. Uppehållet kan omfatta undervisning, handledning, utveckling av undervisningsmaterial etc. Stipendier kan också användas till aktiviteter i anslutning till praktik och samarbete med arbetslivet. Minimitiden för uppehållet är 8 undervisnings-/arbetstimmar.

Maxbeloppet för resor tur och retur är 1.300 Euro för Grönland, 660 Euro för Island och Färöarna. För övriga nordiska länder är maxbeloppet 330 Euro.

Maxbeloppet för uppehälle är 70 Euro per dag, 355 Euro per vecka eller 1.065 Euro per månad.

Följande regler gäller för lärarmobilitet:

  • Ansökan om stipendiet skickas till ordförande.
  • Bekräftelse om mottaget stipendium ska undertecknas före utbetalningen. Efter att ha lämnat in ansökan får sökande en bekräftelse från ordförande och ska fylla i ytterligare en blankett med personuppgifter. Därefter betalas stipendiet ut till sökande.
  • Rapport ska inlämnas av läraren efter utbytet.

Ansökningsblanketten hittar du här. Ladda ner, fyll i, skriv ut, underteckna, scanna och skicka via mail.

Blanketten  skickas i mail till sekretariatet: Hilde Kristin Dahlstrøm, hilde.dahlstrom@nla.no.

Efter ett genomfört utbyte förväntas läraren skriva en rapport där det ska framgå vad som har ingått i utbytet. Rapporterna skickas till Hilde Kristin Dahlstrøm, hilde.dahlstrom@nla.no. i pdf-form senast en månad efter avklarat utbyte och läggs upp på webbsidan.

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå