Etikettarkiv: Sverige

Webbinarium: vad är journalistik?

Webbinarium den 11 mars 2021 kl 15:00–16:00
Länk till inspelningen (lösenordsskyddad, för lösenordet mejla maarit.jaakkola@tuni.fi)

Vad är journalistik? Den svåra frågan för oss som utbildar framtidens journalister 

Nordiska samarbetskommittén samarrangerar ett webbinarium tillsammans med journalistiklärare på Södertörns högskola i Sverige.

Förra året samlade lärare i journalistik på Södertörns högskola sina reflektioner om vad journalistik är i en antologi Vad är journalistik? En antologi av journalistiklärare på Södertörns högskola.

Denna fråga var enklare att besvara förr – och därför är den ännu viktigare att ställa nu. Redaktörerna, Elin Gardeström och Hanna Sofia Rehnberg, berättar: ”Det blev en bok riktad till journaliststudenter, där vi lärare försöker ringa in vad journalistik är i dagens förändrade medielandskap. Vad är konstant och vad förändras i det journalistiska yrket? Boken innehåller reflektioner om journalistik som passion, om att formge berättelser, om etik, undersökande journalistik och crossborder journalism, om framväxten av journalistyrket och journalistikforskningen, om gränser gentemot andra yrkesområden (som kommunikatörsyrket) och om framtida möjligheter och utmaningar. ” 

Under seminariet presenteras boken och författarna berättar om arbetet med den. Program:

  • Öppnande (Maarit Jaakkola, ordförande på den nordiska samarbetskommittén för journalistutbildning)
  • Elin Gardeström och Hanna Sofia Rehnberg: Att definiera och förstå journalistik i undervisning – om antologin och dess uppkomst
  • Urban Larssen: Crossborder Journalism: om gränsöverskridande journalistik som genre
  • My Häggbom: Journalistik är att formge berättelser: studenter, pedagogik och bildberättelser
  • Slutdiskussion

Vi ser fram emot att utbyta erfarenheter! Ingen föranmälan. Om du har frågor eller funderingar, kontakta Maarit Jaakkola, ordförande på nordiska samarberskommittén för journalistutbildning, maarit.jaakkola@tuni.fi.

NordJour-konferensen och journalistkursen flyttats fram till våren 2021

På grund av rådande rese- och mötesrestriktioner har den nordiska NordJour-lärarkonferensen flyttats fram till vårterminen 2021. Vi återkommer med mer information senare. Konferensen skulle ägt rum den 24-25 september i Malmö.

Även intensivkursen för svenska och finska journaliststudenter med temat miljö- och vetenskapsjournalistik på Hanaholmen har senarelagts fram till maj 2021. Kontakta projektledaren Tiinaliisa Granholm för mer information (tiinaliisa.granholm@hanaholmen.fi).

Hälsningar från hemmakontoret

Coronaepidemin har fått universiteten att ställa om sin undervisning och gå över till distansarbete. Hur hanterar vi situationen i de nordiska journalistskolorna? Vi frågade några kollegor, som sitter i sina hem och styr undervisning under exceptionella omständigheter.

”Tröskeln till det digitala blir lägre nu”

Marko Ala-Fossi, universitetslektor, Tammerfors universitet i Finland:

”Med tanke på vilken stor avvikelse från normalläget vi befinner oss i – och hur snabbt vi har varit tvungna att anpassa oss till det – kan man konstatera att allt distansarbete har kommit igång med förvånansvärt små problem.

I första skedet nåddes jag av enstaka tekniska problem som trasiga datorer eller mjukvaror som saknades. De kunde vi ta hand om redan innan campusområdet stängdes ner, och nu fortsätter vi att lösa problem på distans. Vi har insett att vi har förhållandevis bra tekniskt beredskap: vi har redan innan använt lärplattformen Moodle på nästan varje kurs, vi har laptops som jobbdatorer och mobiler med universitetets datauppkoppling. Det har alltså från tidigare funnits potential för distansarbete.

Samtidigt kan man påpeka att det är relativt arbetsamt att omvandla kurser till digital form om de från början haft ett pedagogiskt upplägg som baserar sig i klassrumsundervisning. Om föreläsningar inte finns inspelade så måste de spelas in nu. Övningarna måste man tänka om helt eller åtminstone delvis. Trots det kan många undervisningstillfällen som kräver interaktion förverkligas och spelas in på Zoom. Längre undervisningstillfällen, eller flera korta i rad, kräver dock så intensiv koncentration att det blir mycket mer ansträngande än ett motsvarande tillfälle i klassrummet.

Jag gissar att denna vårtermin blir en sorts brytpunkt och digitalt arbete kommer att tas hänsyn till på ett helt annat sätt i undervisningen framöver. I alla fall blir tröskeln att använda digitala verktyg mycket lägre nu – och användningen kommer att upplevas som meningsfullt.”

”Så mange studenter som mulig skal få godkjent sin praksis”

Hege Lamark, førstelektor, Nord universitet, Bodø i Norge:

”Her i Bodø har vi en spesiell situasjon i år, ved at vi kun har ett studentkull i gang med sin utdanning. Studentene ble tatt opp høsten 2017, og startet sin redaksjonspraksis 3. februar. Praksisperioden skal etter planen vare til 30. april. Da coronakrisa inntraff, ble norske universiteter stengt, og vi ansatte fikk påbud om hjemmekontor. Nord universitet innførte deretter stans i all praksis som krever fysisk tilstedeværelse, med andre ord skal studenter ikke møte fysisk på praksisstedet i denne perioden. Kun praksis fra hjemmekontor blir akseptert. Denne bestemmelsen er senere forlenget til over påske.

Vi har 20 studenter ute i praksis i 16 ulike redaksjoner – fra Finnmark i nord til Trøndelag i sør. Da krisa inntraff var lærerkollegiet i gang med å besøke praksisredaksjonene, og vi har senere fortsatt med å opprettholde denne kontakten ved hjelp av telefon. Vi har de siste ukene brukt mye tid på å kommunisere nærmest daglig med den enkelte student og veileder. Målet er at så mange studenter som mulig skal få godkjent sin praksis, slik at de kan gjennomføre avsluttende eksamen denne våren.

I de fleste tilfellene ser dette ut til å gå bra; studentene deltar på morgenmøter og andre redaksjonelle møter via Skype. I likhet med de fleste andre journalister arbeider de hjemmefra, kontakter kilder via digitale plattformer og publiserer saker som best de kan. Mange studenter gir uttrykk for at de opplever situasjonen som svært lærerik.

Men – i skrivende stund tårner nye problemer seg opp i horisonten. De første mediehus melder nå om at de må permittere ansatte, fordi annonseinntektene har stupt under krisa. Vi vet ikke om dette vil berøre noen av våre  studenter.  Samtidig kommer det en rekke positive signaler fra redaksjonene, ikke minst ved at en stor andel av studentene har fått tilbud om sommerjobb. Journalistikken trengs mer enn noen gang!

Ellers arbeider vi lærerne fra hjemmekontor, med nærmest daglige lærermøter på Skype. Vi prøver å videreføre forskningsarbeid, sensurerer eksamener, skriver søknader og gjør det vi ellers hadde planlagt. Det går «så där» i denne merkelige situasjonen, men det har vi jo til felles med alle andre.

Håper våre nordiske kolleger holder seg friske og raske.”

”’Jag älskar Zoom!’, utbrast en student”

Erik Eliasson, universitetsadjunkt, Göteborgs universitet i Sverige:

”Här i Göteborg blev det en stor omställning: vi planerade just en stor redaktionell övning för 56 studenter i termin 2 när vi blev hemskickade. 

Övningen fick kortas och göras om. Vi har tre grenar – Ljud, Rörlig bild samt Text. Hur det i detalj fungerar med Ljud och Rörlig bild vet jag inte riktigt, men jag kan berätta att med hjälp av Zoom har vi fått gjort något som nog liknar situationen på riktiga tidningsredaktioner just nu. I Zoom samlar jag först studenterna på morgonen. Vi pratar om vad som ska hända och sedan delar jag upp dem i tre ’Breakout rooms’ – en inrikes-, en utrikes- samt en Göteborg /nöje/sport-redaktion. Själv sitter jag kvar i mitt mötesrum och vill någon fråga om något så ploppar hen upp på min skärm. Det händer ett par gånger i timmen.

’Det här är så bra! Jag älskar Zoom!’ utbrast en student igår och jag är faktiskt böjd att hålla med. Zoom-programmerarna borde få någon sorts pris. Stackars de som är hänvisade till Microsoft Teams.

Vi har skippat pappersredigeringen den här gången. De tre redaktionerna publicerar direkt i vår online-övningstidning Göteborg Nu.

Det går bra, riktigt bra. Och humöret är gott hos studenterna.

I går genomförde vi reportageseminarier i Zoom. Sex studenter i varje seminariegrupp. Tre timmar. Även detta gick över förväntan. Det skiljer sig inte så mycket från fysiska seminarier och jag tror att lärandet blir minst lika bra. Kanske bättre, jag kände en diskussionsvilja som jag inte riktigt kände igen från vanliga seminarier.

Vad gäller föreläsningar så tänker jag köra dem i realtid i Zoom. Inspelade föreläsningar förlorar all den interaktivitet som jag tycker är själva poängen med en föreläsning. Det kommer dock en utmaning i nästa vecka då jag ska föreläsa för 65 studenter. Hoppas mitt mötesrum rymmer så många…

Däremot spelar jag in tutorials. Nyhetsgrafik, Photoshop, InDesign, WordPress och så vidare. Men det har jag alltid gjort, för att kunna hänvisa studenter dit som missat workshoppar. Jag är idag glad för de tutorials jag gjort tidigare.”

Maarit Jaakkola

En engelskspråkig version av inlägget har publicerats på NordMedia Network: Greetings from the Home Office – Journalism Teachers and the Corona Crisis.

Nytt masterprogram i journalistikstudier vid Stockholms universitet

Ett nytt teoretiskt masterprogram i journalistikstudier har lanserats vid Stockholms universitet. Enheten för journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet välkomnar ansökningar till det nyinrättande masterprogrammet i journalistikstudier med studiestart höstterminen 2020. 

Masterprogrammet (120 hp) är det första helt forskningsinriktade programmet i journalistik i Sverige och är således unikt. Förkunskapskrav är kandidatexamen inom samhällsvetenskapligt, humanistiskt eller tekniskt ämne. Utbildningen, som är forskningsförberedande, ersätter den yrkesförberedande masterutbildningen i journalistik som förenade teoretiska och praktiska moment.

Det tvååriga masterprogrammet i journalistiskstudier ger fördjupade kunskaper i den teoretiska och empiriska forskningen om journalistikens makt och roll i samhället, dess produktionsprocesser och strukturella villkor, samt hur journalistiken används och tolkas av publikerna.

Utbildningen ges på svenska med möjlighet till examination på skandinaviska språk. Programmet är förlagt till JMK, Karlavägen 104, i Stockholm. Enheten JMK ingår i Institutionen för mediestudier tillsammans med filmvetenskap och modevetenskap med verksamhet i Filmhuset på Gärdet. 

Ansökan till höstterminen 2020 sker från 16 mars till 15 april. Information om utbildningen och ansökningsprocessen finns på JMK:s hemsida. Välkommen även att kontakta Maria Nilsson, studierektor i journalistik vid Institutionen för mediestudier, Enheten för Journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet: maria.nilsson@ims.su.se.

Intensivkurs för svenska och finska journaliststudenter om miljöjournalistik

Är du en svensk eller finsk journaliststudent och intresserad av miljö- och vetenskapsjournalistik? Vill du delta i en intensivkurs? Samarbeta med journaliststudenter från andra sidan Östersjön?

Kursen Östersjön och miljöjournalistik erbjuder en lärorik vecka 25–29 maj 2020 i den naturvackra miljön på Hanaholmen i Esbo, Finland. Kursen är del av ett treårigt program, arrangerad av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i samarbete med journalistutbildningarna i Helsingfors, Tammerfors och Göteborg. Temat på 2018 årets kurs var faktagranskning och Ryssland och 2019 var temat EU-valet och datavisualisering.

Programmet inleds måndagen den 25 maj och avslutas fredagen den 29 maj med publicering av material som producerats under veckan. Medverkande i kursen är journalistutbildare, forskare och erfarna journalister som arbetat med vetenskapsjournalistik med särskilt fokus på havsmiljön. Kursen är gratis för deltagarna, inklusive program, logi i dubbelrum och måltider. I samband med ansökan kan studenterna även ansöka om resebidrag.

Lärandemål:
• att hitta relevanta källor
• att analysera, tolka och presentera forskningsresultat
• att förmedla naturvetenskaplig forskning i journalistisk form

Metoder och arbetssätt:
• vetenskapsjournalistiskt angreppsätt
• redaktionellt arbete och feedback av deltagarna, lärarna och experter
• webbpublicering av producerat journalistiskt material

Slutprodukt:
• kursblogg med rapporter, intervjuer, visualiseringar, poddar och annat efter behov och önskemål
• möjlighet att utveckla egna journalistiska projekt inom temat

Ansökningstiden är 1.3.–15.4.2020. Ansökningen skickas genom en elektronisk blankett. Beslut om antagning sker senast 20.4.2020.

Kontaktpersoner och lärare på kursen på de arrangerande journalistutbildningarna är Henrika Zilliacus-Tikkanen (Soc&Kom, henrika.zilliacus@helsinki.fi), Maarit Jaakkola (Tammerfors, maarit.jaakkola@tuni.fi) och Emil Östlund (JMG, emil.ostlund@jmg.gu.se). Läs även vad studenterna berättade om kursen 2018 och kursen 2019.

Nästa lärarkonferens i Malmö

Nordiska samarbetskommitténs höstmöte samlade medlemmarna i nätverket till Finland. Mötet hölls på Hanaholmens svensk-finska kulturcentrum som ligger i Esbo vid gränsen till huvudstaden Helsingfors.

På mötet på Hanaholmen var följande skolor representerade: Danmarks medie- och journalisthögskola, Gimlekollen, Helsingfors, Jyväskylä, Lund, Reykjavik, Stavanger, Syddansk universitet, Södertörn, Tammerfors och Volda.

I centrum för mötesagendan stod lärarkonferensen 2020. Den äger rum den 24–25 september 2020 i Malmö. Temat är ”professionens förändring”.

Konferensen kommer att ske i Media Evolution Citys lokaler i centrala Malmö i den delen av staden som tidigare utgjorde det stora Kockumsvarvet. Sedan nedläggningen av varvet har området genomgått en stor förvandling till att i dag vara ett kunskapscentrum med bland annat Malmö universitet. I närområdet finns också flera start-up-företag inom medie- och kommunikationsbranschen samt Sveriges Television.

För resande ligger Malmö Centralstation på bekvämt gångavstånd, med täta förbindelser till både Köpenhamns flygplats och Malmö flygplats, samt snabbtåg till Göteborg och Stockholm.

Malmö Evolution är en non-profit organisation med cirka 400 medlemmar från södra Sverige. Syftet är att sammanföra innovationer, kreativitet, beslutsfattare och akademiker i frågor som rör medier, kommunikation och teknologi.

Under temat ”professionens förändring” kommer vi att diskutera olika aspekter av bland annat teknologi, ekonomi och arbetsmetoder som präglar de nordiska journalistutbildningarnas utveckling.

Mer information om konferensen kommer senare på denna sida.

Want to work abroad? Don’t forget your Nordic neighbours!

Working abroad and getting international working experience – hands up who hasn’t dreamed about it and decided to make the dream come true one day? But who of you have thought the neighbouring Nordic countries as an option? No, we choose London and Japan – and so did I, before finding my way to Sweden.

Today the world is small and there are as many ways to work abroad as there are dreamers. My own experience is not a coherent or systematic one, but life rarely is.

Needless to say, being a freelancer journalist (or almost any other freelancer) is challenging and often requires existing contacts, skills and good luck. Many journalists prefer to work as an independent writer, but I like working for, and with, someone. However, I hadn’t been able to live abroad and to be an employee at the same time.

During my early years of university studies as I was living in Finland I, for some reason, never realised to stop and think the international working options in neighbour countries. I did know that in Stockholm, for example, there were a few different media where one could use, and improve, Swedish and Finnish language as well as journalism sklls. Maybe I thought that my poor(ish) school Swedish would be too poor to be able to work in Sweden… So I chose Asia – well, that makes lots of sense, doesn’t it?

After graduating I lived in London and started a modest career as a freelancer journalist, but it didn’t take a long time to realise that better working conditions would wait for me in Finland. In my homeland I gained more experience as a journalist, and later could become a freelancer journalist again, this time in Japan and South Korea. There my experience and results were slightly better than as a novice a few years earlier.

As a summer journalist in Sweden

Anyway, apparently it took me some years and a decision to start a new international masters program in Denmark to come across a summertime journalist vacancy at Sveriges Radio’s Finnish channel Sisuradio. As I hadn’t any plans for the following summer, I thought I can always try. Therefore I took a train from Copenhagen to Stockholm and went to see Finnish radio professionals. And got excited right away. Fortunately, also the job interviewers were – well if not excited – at least happy to hire me.

And when the summer came, my excitement just kept rising in a new but cosy channel with encouraging and supportive colleagues. When I confessed to a Swedish-Finnish colleague that I had to use a dictionary often because Swedish is sometimes difficult for me, he said he uses the dictionary every day – because Finnish is sometimes difficult for him.

I think one of the best things about being a journalist is that I learn every day something new about the world and its people. This summer, I didn’t learn only about the world and Sweden, I also learned Swedish language and culture. At the moment, I am continuing my studies in Copenhagen but will work part-time in Sisuradio’s Malmö office.

After the summer, my heart still beats when I’m going to do an interview in Swedish. But it doesn’t beat as fast as three months ago. The interviews don’t always go like “on Strömsö”, like they say in Finnish, but at least I can smile like a Swedish. I know I will succeed and I will fail many times. For those reasons, among others, I want to encourage young (and old) journalists and journalism students to take a train or a ferry to a neighbour country. It is an international experience, which again can bring along many new ones.

Karoliina Kantola

The author is studying MSc degree in Global studies and International development at Roskilde University, Denmark. Previously, she has taken BA in Comparative literature and MSc in Journalism at the University of Tampere, Finland. During the summer, she worked as a radio news journalist in Stockholm at the Sveriges Radios Finnish-speaking channel Sisuradio focusing on the affairs related to the Finnish living in Sweden.

Fortsätt läsa Want to work abroad? Don’t forget your Nordic neighbours!

Complete your university studies like no one else

How is it possible to graduate from a Master’s program in three years with 44 extra credits, while holding three jobs? And do this in a country where only a fifth of all university students reach the target time of five years? I will tell you.

Instagram @hannatuulonen, September 1st 2014: This is a new day and my first day at the uni, and I’m already thinking about my Bachelor’s thesis. #twoyearbachelor #icandothis

Almost three years has passed since I posted the picture above on Instagram. It was my first day at the University of Tampere, the day I started my journalism and communication studies in Finland. Already back then I knew I wanted to do something that I had heard only rumors of. I wanted to finish my university studies under the target time of five years.

Understandably, my goal was difficult to achieve and I faced a lot of questioning, especially since I had three jobs at the same time. My study advisors, teachers and fellow students were not used to someone like me. In Finland, students usually don’t graduate in the target time, not to speak about being quicker.

But that is exactly what I did.

Instagram @hannatuulonen, May 28th 2016: Two years ago, when I started my uni studies, I decided I’m gonna make it in two years. And so I did. Now it’s time for me to move on. With me I’m taking a Bachelor’s certificate. #twoyearbachelor #ididit

Instagram @hannatuulonen, August 29th 2016:  In autumn 2014 I posted a declaration that I was going finish my Bachelor’s degree within two years. Today, two years later, I’m at the doorstep of a new pursuit: Master’s degree in one year. #twoyearbachelor #oneyearmaster #thisisgu

Pulling of something like this is not an easy task. However, I had some benefits that made things easier.

One was the fact that I had completed all the basic courses at the open university before starting my actual university studies. At the time I didn’t realize how much of an advantage it was for me, yet during the first year I quickly realized its value as I was able to participate in second-year courses.

Another benefit was the Tampere university’s preeminent system of free minor studies. Basically, I could enroll myself on any course from any faculty and make it a part of my Bachelor’s studies. Thanks to this, I completed 224 study credits (ECTS) within two years instead of the 180 credits required within three years.

Thirdly, having a possibility to complete a Master’s thesis in Sweden in one year was an opportunity like any other.

Having these possibilities and benefits were only a small part of the whole picture, though. To be able to to do what I did a lot of work and planning is required. Here are some of my tips and tricks, something that took me several years of modifying. It required self-discipline as well as knowing my own strengths and weaknesses. Being organized is going to require the same things from you.

Besides studies, these rules can also be applied to a freelancer’s job.

Notebooks

I carry notebooks with me wherever I go. All four of them.

To me, notebooks are like folders: one notebook for one category of thoughts, or, in the case of university studies, one notebook per  course. As an average university student has four courses per period, I had eight to ten. Keeping track of all their deadlines and lectures in an organized way was a key to starting and completing all of them.

The important thing is not to have a notebook or several. The important thing is the purpose they serve: clearing the cache inside your head.

The human brain is amazing in how many things it can handle at the same time but what it is less good at is holding on to all those threads of thoughts. Trying to remember everything eats up a huge part of your energy and efficiency. Stressing about that you forgot something does the same thing. Getting ideas, thoughts, feelings and unfinished processes safely stored helps you keep focus on what you want.

Synchronized calendars

At the moment, my online calendar consists of six synchronized, color-coded calendars. Having different timetables synced helps me and others keep track of when and where we need to be or what needs to done by what deadline.

The calendars consist of two different kind of markings: time-bound events (e.g. meet an interviewee at 3pm) and day-bound events (e.g. buy flight tickets to Helsinki). Time-bound events are what dictate the daily schedules and day-bound events are the to-do list.

To-do lists are handy, but only if you make them right. Instead of having everything as one long overwhelming list of tasks, divide your tasks evenly throughout the week. Set a deadline and stick to it. A daily to-do list will help you prioritize and keep your mind on what’s important. Especially essay and exam deadlines.

Spreadsheets

One tool that planner freaks like me use is the spreadsheet. Especially long-term projects and courses that last for more than one period, it might be difficult to keep track of everything only with the help of a calendar. And this is where spreadsheets step in.

The picture below shows a spreadsheet in which I kept track of my courses and credits. Everything needed can be seen on one climbs. This would be impossible to comprehend and update only with the help of a calendar.

Take to notion that having a properly functioning spreadsheet needs constant updating. It might feel like a boring thing to do and you might think that you can do it later. Don’t. You’ll lose track of what you have already updated and checking up on things two months old eats up more of your time than giving two minutes a day to one simple update.

Common to all tools

Never delete or destroy anything. These tools are not meant only for keeping you on track right here and right now. They are also tools for you to check on what you have done and tools to help you get back to what you need to remember.

Sometimes getting started is the most difficult part. Instead of pondering whether you should do something or what you should do, just do it. It takes less time than wondering around. Trust me. And once you get to doing, keep going. No task, thought or event is too small to for these tools and rules. Write everything you need either in your notebooks (or what ever suits you best), calendar or spreadsheet.

Instagram @hannatuulonen, June 3rd 2017: ¡¡ Masters of Investigative Journalism !! Graduation day. You haven’t heard the last of us and we haven’t heard the last of each other. #perceftion #twoyearbachelor #oneyearmaster

A journalist’s job is not only a job. It’s a profession that doesn’t count hours. A freelance journalist cannot expect workdays to be 8 hours long because sometimes even 12 hours aren’t enough. I feel the same about studying. Now I realize that not everyone is like me. Not everyone has the same desire and passion for studying that I do, and thus these tools and rules don’t work for everyone. That’s okay. I don’t expect the same things from others that I expect from myself.

Yet I feel that it is important for me to show that university studies don’t have to be dragged out necessities that throughout the years evolve from something manageable to something tedious. When only 10 to 20 percent of all university students in Finland are able to grduate in the target time of five years, I can’t help but think that there’s a problem – in the university system, society or the students themselves. Which one are you going to change?

Hanna Tuulonen

The writer started her university studies in 2014, graduated as Bachelor of Social Science in 2016 from the University of Tampere in Finland and as Master of Social Science in 2017 from the University of Gothenburg in Sweden. Currently she works as an editor-in-chief and as a translator. Find her portfolio and work samples at Göteborgin Sivukonttori and at Varusmies-lehti.