Samarbetskommittén

Nordiska samarbetskommittén koordinerar samarbetet mellan journalistutbildningar vid högskolor i Danmark, Finland, Grönland, Island, Norge och Sverige. Kommittén träffas ett par gånger per år för att främja utbytet mellan lärare och studenter vid journalistutbildningarna på högskolor i Norden. Bland annat arrangeras en nordisk konferens för journalistlärare vartannat år.

Ordförandeskapet tillhör Finland 2019–2022 och sekretariatet finns i Finland på Tammerfors universitet (ordförandeskap) och Helsingfors universitet (administration). Danmark hade ordförandeskapet 2016-2019 med sekretariatet på Danmarks medie- og journalisthøjskole i Aarhus och Sverige 2013-2016 med sekretariatet på Södertörns högskola i Huddinge nära Stockholm.

Kontaktpersoner i nätverket vid det finska sekreteriatet:

Maarit Jaakkola, ordförande, Tammerfors universitet: maarit.jaakkola@tuni.fi
Jonita Siivonen, Helsingfors universitet: jonita.siivonen@helsinki.fi

Ordförande för nätverket genom tiderna:

Kim Minke, Danmark 1995–1998
Henrika Zilliacus-Tikkanen, Helsingfors 1998–2001
Ketil Jarl Halse, Volda 2002–2005
Henrik Wilhelm Jørgensen, Aarhus 2006–2009
Anne Vogt, Oslo 2010–2013
Jan Örnéus, Stockholm 2013–2015
Henrik Berggren, Danmark 2016–2019
Maarit Jaakkola, Tammerfors 2019–2022

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå