Samarbetskommittén

Nordiska samarbetskommittén koordinerar samarbetet mellan journalistutbildningar vid högskolor i Danmark, Finland, Grönland, Island, Norge och Sverige. Kommittén träffas ett par gånger per år för att främja utbytet mellan lärare och studenter vid journalistutbildningarna på högskolor i Norden. Bland annat arrangeras en nordisk konferens för journalistlärare vartannat år.

Ordförandeskapet tillhör Finland 2019–2022 och sekretariatet finns i Finland på Tammerfors universitet (ordförandeskap) och Helsingfors universitet (administration). Danmark hade ordförandeskapet 2016-2019 med sekretariatet på Danmarks medie- og journalisthøjskole i Aarhus och Sverige 2013-2016 med sekretariatet på Södertörns högskola i Huddinge nära Stockholm.

Kontaktpersoner i nätverket vid det finska sekreteriatet:
Maarit Jaakkola: maarit.jaakkola@tuni.fi
Jonita Siivonen: jonita.siivonen@helsinki.fi

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå