Samarbetskommittén

Nordiska samarbetskommittén koordinerar samarbetet mellan journalistutbildningar vid högskolor i Danmark, Finland, Grönland, Island, Norge och Sverige. Kommittén träffas ett par gånger per år för att främja utbytet mellan lärare och studenter vid journalistutbildningarna på högskolor i Norden. Bland annat arrangeras en nordisk konferens för journalistlärare vartannat år.

Ordförandeskapet tillhör Norge 2023-2025 och sekretariatet finns på NLA Högskolan (ordförandeskap) och OsloMet (administration). Finland hade ordförandeskapet 2019-2023 med sekretariatet på Tammerfors universitet (ordförandeskap) och Helsingfors universitet (administration). Danmark hade ordförandeskapet 2016-2019 med sekretariatet på Danmarks medie- og journalisthøjskole i Aarhus och Sverige 2013-2016 med sekretariatet på Södertörns högskola i Huddinge nära Stockholm.

Kontaktperson i nätverket vid det norska sekreteriatet:

Hilde Kristin Dahlstrøm, hilde.kristin.dahlstrom@nla.no

Ordförande för nätverket genom tiderna:

Kim Minke, Danmark 1995–1998
Henrika Zilliacus-Tikkanen, Finland 1998–2001
Ketil Jarl Halse, Norge 2002–2005
Henrik Wilhelm Jørgensen, Danmark 2006–2009
Anne Vogt, Norge 2010–2013
Jan Örnéus, Sverige 2013–2015
Henrik Berggren, Danmark 2016–2019
Maarit Jaakkola, Finland 2019–2023

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå