Hälsningar från hemmakontoret

Coronaepidemin har fått universiteten att ställa om sin undervisning och gå över till distansarbete. Hur hanterar vi situationen i de nordiska journalistskolorna? Vi frågade några kollegor, som sitter i sina hem och styr undervisning under exceptionella omständigheter.

”Tröskeln till det digitala blir lägre nu”

Marko Ala-Fossi, universitetslektor, Tammerfors universitet i Finland:

”Med tanke på vilken stor avvikelse från normalläget vi befinner oss i – och hur snabbt vi har varit tvungna att anpassa oss till det – kan man konstatera att allt distansarbete har kommit igång med förvånansvärt små problem.

I första skedet nåddes jag av enstaka tekniska problem som trasiga datorer eller mjukvaror som saknades. De kunde vi ta hand om redan innan campusområdet stängdes ner, och nu fortsätter vi att lösa problem på distans. Vi har insett att vi har förhållandevis bra tekniskt beredskap: vi har redan innan använt lärplattformen Moodle på nästan varje kurs, vi har laptops som jobbdatorer och mobiler med universitetets datauppkoppling. Det har alltså från tidigare funnits potential för distansarbete.

Samtidigt kan man påpeka att det är relativt arbetsamt att omvandla kurser till digital form om de från början haft ett pedagogiskt upplägg som baserar sig i klassrumsundervisning. Om föreläsningar inte finns inspelade så måste de spelas in nu. Övningarna måste man tänka om helt eller åtminstone delvis. Trots det kan många undervisningstillfällen som kräver interaktion förverkligas och spelas in på Zoom. Längre undervisningstillfällen, eller flera korta i rad, kräver dock så intensiv koncentration att det blir mycket mer ansträngande än ett motsvarande tillfälle i klassrummet.

Jag gissar att denna vårtermin blir en sorts brytpunkt och digitalt arbete kommer att tas hänsyn till på ett helt annat sätt i undervisningen framöver. I alla fall blir tröskeln att använda digitala verktyg mycket lägre nu – och användningen kommer att upplevas som meningsfullt.”

”Så mange studenter som mulig skal få godkjent sin praksis”

Hege Lamark, førstelektor, Nord universitet, Bodø i Norge:

”Her i Bodø har vi en spesiell situasjon i år, ved at vi kun har ett studentkull i gang med sin utdanning. Studentene ble tatt opp høsten 2017, og startet sin redaksjonspraksis 3. februar. Praksisperioden skal etter planen vare til 30. april. Da coronakrisa inntraff, ble norske universiteter stengt, og vi ansatte fikk påbud om hjemmekontor. Nord universitet innførte deretter stans i all praksis som krever fysisk tilstedeværelse, med andre ord skal studenter ikke møte fysisk på praksisstedet i denne perioden. Kun praksis fra hjemmekontor blir akseptert. Denne bestemmelsen er senere forlenget til over påske.

Vi har 20 studenter ute i praksis i 16 ulike redaksjoner – fra Finnmark i nord til Trøndelag i sør. Da krisa inntraff var lærerkollegiet i gang med å besøke praksisredaksjonene, og vi har senere fortsatt med å opprettholde denne kontakten ved hjelp av telefon. Vi har de siste ukene brukt mye tid på å kommunisere nærmest daglig med den enkelte student og veileder. Målet er at så mange studenter som mulig skal få godkjent sin praksis, slik at de kan gjennomføre avsluttende eksamen denne våren.

I de fleste tilfellene ser dette ut til å gå bra; studentene deltar på morgenmøter og andre redaksjonelle møter via Skype. I likhet med de fleste andre journalister arbeider de hjemmefra, kontakter kilder via digitale plattformer og publiserer saker som best de kan. Mange studenter gir uttrykk for at de opplever situasjonen som svært lærerik.

Men – i skrivende stund tårner nye problemer seg opp i horisonten. De første mediehus melder nå om at de må permittere ansatte, fordi annonseinntektene har stupt under krisa. Vi vet ikke om dette vil berøre noen av våre  studenter.  Samtidig kommer det en rekke positive signaler fra redaksjonene, ikke minst ved at en stor andel av studentene har fått tilbud om sommerjobb. Journalistikken trengs mer enn noen gang!

Ellers arbeider vi lærerne fra hjemmekontor, med nærmest daglige lærermøter på Skype. Vi prøver å videreføre forskningsarbeid, sensurerer eksamener, skriver søknader og gjør det vi ellers hadde planlagt. Det går «så där» i denne merkelige situasjonen, men det har vi jo til felles med alle andre.

Håper våre nordiske kolleger holder seg friske og raske.”

”’Jag älskar Zoom!’, utbrast en student”

Erik Eliasson, universitetsadjunkt, Göteborgs universitet i Sverige:

”Här i Göteborg blev det en stor omställning: vi planerade just en stor redaktionell övning för 56 studenter i termin 2 när vi blev hemskickade. 

Övningen fick kortas och göras om. Vi har tre grenar – Ljud, Rörlig bild samt Text. Hur det i detalj fungerar med Ljud och Rörlig bild vet jag inte riktigt, men jag kan berätta att med hjälp av Zoom har vi fått gjort något som nog liknar situationen på riktiga tidningsredaktioner just nu. I Zoom samlar jag först studenterna på morgonen. Vi pratar om vad som ska hända och sedan delar jag upp dem i tre ’Breakout rooms’ – en inrikes-, en utrikes- samt en Göteborg /nöje/sport-redaktion. Själv sitter jag kvar i mitt mötesrum och vill någon fråga om något så ploppar hen upp på min skärm. Det händer ett par gånger i timmen.

’Det här är så bra! Jag älskar Zoom!’ utbrast en student igår och jag är faktiskt böjd att hålla med. Zoom-programmerarna borde få någon sorts pris. Stackars de som är hänvisade till Microsoft Teams.

Vi har skippat pappersredigeringen den här gången. De tre redaktionerna publicerar direkt i vår online-övningstidning Göteborg Nu.

Det går bra, riktigt bra. Och humöret är gott hos studenterna.

I går genomförde vi reportageseminarier i Zoom. Sex studenter i varje seminariegrupp. Tre timmar. Även detta gick över förväntan. Det skiljer sig inte så mycket från fysiska seminarier och jag tror att lärandet blir minst lika bra. Kanske bättre, jag kände en diskussionsvilja som jag inte riktigt kände igen från vanliga seminarier.

Vad gäller föreläsningar så tänker jag köra dem i realtid i Zoom. Inspelade föreläsningar förlorar all den interaktivitet som jag tycker är själva poängen med en föreläsning. Det kommer dock en utmaning i nästa vecka då jag ska föreläsa för 65 studenter. Hoppas mitt mötesrum rymmer så många…

Däremot spelar jag in tutorials. Nyhetsgrafik, Photoshop, InDesign, WordPress och så vidare. Men det har jag alltid gjort, för att kunna hänvisa studenter dit som missat workshoppar. Jag är idag glad för de tutorials jag gjort tidigare.”

Maarit Jaakkola

En engelskspråkig version av inlägget har publicerats på NordMedia Network: Greetings from the Home Office – Journalism Teachers and the Corona Crisis.

Nytt masterprogram i journalistikstudier vid Stockholms universitet

Ett nytt teoretiskt masterprogram i journalistikstudier har lanserats vid Stockholms universitet. Enheten för journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet välkomnar ansökningar till det nyinrättande masterprogrammet i journalistikstudier med studiestart höstterminen 2020. 

Masterprogrammet (120 hp) är det första helt forskningsinriktade programmet i journalistik i Sverige och är således unikt. Förkunskapskrav är kandidatexamen inom samhällsvetenskapligt, humanistiskt eller tekniskt ämne. Utbildningen, som är forskningsförberedande, ersätter den yrkesförberedande masterutbildningen i journalistik som förenade teoretiska och praktiska moment.

Det tvååriga masterprogrammet i journalistiskstudier ger fördjupade kunskaper i den teoretiska och empiriska forskningen om journalistikens makt och roll i samhället, dess produktionsprocesser och strukturella villkor, samt hur journalistiken används och tolkas av publikerna.

Utbildningen ges på svenska med möjlighet till examination på skandinaviska språk. Programmet är förlagt till JMK, Karlavägen 104, i Stockholm. Enheten JMK ingår i Institutionen för mediestudier tillsammans med filmvetenskap och modevetenskap med verksamhet i Filmhuset på Gärdet. 

Ansökan till höstterminen 2020 sker från 16 mars till 15 april. Information om utbildningen och ansökningsprocessen finns på JMK:s hemsida. Välkommen även att kontakta Maria Nilsson, studierektor i journalistik vid Institutionen för mediestudier, Enheten för Journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet: maria.nilsson@ims.su.se.

Intensivkurs för svenska och finska journaliststudenter om miljöjournalistik

Är du en svensk eller finsk journaliststudent och intresserad av miljö- och vetenskapsjournalistik? Vill du delta i en intensivkurs? Samarbeta med journaliststudenter från andra sidan Östersjön?

Kursen Östersjön och miljöjournalistik erbjuder en lärorik vecka 25–29 maj 2020 i den naturvackra miljön på Hanaholmen i Esbo, Finland. Kursen är del av ett treårigt program, arrangerad av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i samarbete med journalistutbildningarna i Helsingfors, Tammerfors och Göteborg. Temat på 2018 årets kurs var faktagranskning och Ryssland och 2019 var temat EU-valet och datavisualisering.

Programmet inleds måndagen den 25 maj och avslutas fredagen den 29 maj med publicering av material som producerats under veckan. Medverkande i kursen är journalistutbildare, forskare och erfarna journalister som arbetat med vetenskapsjournalistik med särskilt fokus på havsmiljön. Kursen är gratis för deltagarna, inklusive program, logi i dubbelrum och måltider. I samband med ansökan kan studenterna även ansöka om resebidrag.

Lärandemål:
• att hitta relevanta källor
• att analysera, tolka och presentera forskningsresultat
• att förmedla naturvetenskaplig forskning i journalistisk form

Metoder och arbetssätt:
• vetenskapsjournalistiskt angreppsätt
• redaktionellt arbete och feedback av deltagarna, lärarna och experter
• webbpublicering av producerat journalistiskt material

Slutprodukt:
• kursblogg med rapporter, intervjuer, visualiseringar, poddar och annat efter behov och önskemål
• möjlighet att utveckla egna journalistiska projekt inom temat

Ansökningstiden är 1.3.–15.4.2020. Ansökningen skickas genom en elektronisk blankett. Beslut om antagning sker senast 20.4.2020.

Kontaktpersoner och lärare på kursen på de arrangerande journalistutbildningarna är Henrika Zilliacus-Tikkanen (Soc&Kom, henrika.zilliacus@helsinki.fi), Maarit Jaakkola (Tammerfors, maarit.jaakkola@tuni.fi) och Emil Östlund (JMG, emil.ostlund@jmg.gu.se). Läs även vad studenterna berättade om kursen 2018 och kursen 2019.

Nästa lärarkonferens i Malmö

Nordiska samarbetskommitténs höstmöte samlade medlemmarna i nätverket till Finland. Mötet hölls på Hanaholmens svensk-finska kulturcentrum som ligger i Esbo vid gränsen till huvudstaden Helsingfors.

På mötet på Hanaholmen var följande skolor representerade: Danmarks medie- och journalisthögskola, Gimlekollen, Helsingfors, Jyväskylä, Lund, Reykjavik, Stavanger, Syddansk universitet, Södertörn, Tammerfors och Volda.

I centrum för mötesagendan stod lärarkonferensen 2020. Den äger rum den 24–25 september 2020 i Malmö. Temat är ”professionens förändring”.

Konferensen kommer att ske i Media Evolution Citys lokaler i centrala Malmö i den delen av staden som tidigare utgjorde det stora Kockumsvarvet. Sedan nedläggningen av varvet har området genomgått en stor förvandling till att i dag vara ett kunskapscentrum med bland annat Malmö universitet. I närområdet finns också flera start-up-företag inom medie- och kommunikationsbranschen samt Sveriges Television.

För resande ligger Malmö Centralstation på bekvämt gångavstånd, med täta förbindelser till både Köpenhamns flygplats och Malmö flygplats, samt snabbtåg till Göteborg och Stockholm.

Malmö Evolution är en non-profit organisation med cirka 400 medlemmar från södra Sverige. Syftet är att sammanföra innovationer, kreativitet, beslutsfattare och akademiker i frågor som rör medier, kommunikation och teknologi.

Under temat ”professionens förändring” kommer vi att diskutera olika aspekter av bland annat teknologi, ekonomi och arbetsmetoder som präglar de nordiska journalistutbildningarnas utveckling.

Mer information om konferensen kommer senare på denna sida.

En ny digital plattform för nordiska medieforskare

Nordicom, centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet, har lanserat en ny digital plattform för nordiska medie- och kommunikationsforskare. Plattformen heter NordMedia Network och finns tillgänglig på www.nordmedianetwork.org. Plattformen välkomnar alla forskare som är verksamma i Norden eller genomför forskning som har hög relevans för Norden att registrera sig.

Plattformen hittar du på www.nordmedianetwork.org.

Syftet med webbsidan är att bli ett permanent hem för NordMedia-forskarkonferensen som hölls vartannat år i Norden. På webbsidan finns även en databas för forskare som vill synliggöra sig och sin forskning i detta sammanhang. Databasen ska underlätta för journalister, myndigheter och forskare att hitta experter och samarbetspartner i de olika delområdena inom medie- och kommunikationsforskning.

De registrerade användarna kommer regelbundet att få ett nyhetsbrev med aktuella händelser och utlysningar från de nordiska länderna, och på sidan finns även en konferenskalender samt ett flöde för Call for Papers-utlysningar för publikationer.

Du kan skapa ditt eget konto här.

Programmet til Journalistiklærerseminaret 2018 i Danmark er på plads

Der er masser af glæde sig til, hvis du deltager i Nordisk Journalistiklærerseminar ons. – fre. 26.-28. september på Mols i Danmark:

Du og de andre cirka 110 tilmeldte deltagere kan vælge mellem 20-25 sessions med keynote oplæg, debatter, forskningsresultater, spotlights, workshops og meget mere.

Emnerne spænder vidt: Fremtidens trends, immersive storytelling, brugere som medtilrettelæggere, faktatjek af informationer, datajournalistik, reporting terror, liv og variation i undervisningen, research på The Dark Net, konstruktiv journalistik, fremtidens kandidat- og masteruddannelser, breaking news.…og meget mere ;0)

Se det fulde program.

Seminaret foregår på Fuglsøcenteret, som er omgivet af noget af den skønneste natur, som Danmark kan byde på.  Det er tæt på hav og bakker, og lige ved siden af ligger Naturcenteret Karpenhøj, hvor du kan fornøje dig med vildmarksbad, store bålpladser og shelters.

Og så er der naturligvis også lagt an til en fremragende fest torsdag aften.

Læs mere på seminarets programside

Nordisk Journalistcenter lever og har det godt – tilmeld dig nyhedsbrevet

NJC lever, har det godt og bor i Aarhus.

Nordisk Journalistcenter, der for nogle år siden var lukningstruet, gennemgår i øjeblikket en fornyelsesproces, der igen skal gøre centeret til en helt central institution for nordiske journalister.

Mange kender allerede Aarhus-kurset, som har eksisteret i mere end 60 år. NJC arbejder også aktivt med medieudvikling i Nordvestrusland og Baltikum.

Men Norden er og skal fortsat være NJC’s kerneområde. Og nu har centeret vedtaget en ny strategi, der bl.a. indebærer, at det skal udvikles fra netværks- og kursusorganisation til videnscenter for nordisk journalistik.

Som led i strategien relancerer vi i oktober et nyhedsbrev med fokus på nordisk nytteværdi for journalister.

NJC’s nye leder, John Frølich, er til stede på Nordisk Journalistiklærerseminar 2018, og kan fortælle mere om centeret.

Spørg en af danskerne, hvis du ikke kan finde ham.

Du kan også læse mere og tilmelde dig det gratis nyhedsbrev på www.njc.dk.

Journalism studies in Norway: The trust in journalists is all-time low, and I hope I can turn that around

I’ve never regretted the decision to study journalism, but my future in the media is far from decided. Luckily, the studies in journalism at NLA Mediehøgskolen Gimlekollen in Kristiansand, Southern Norway, have prepared me for a number of future challenges. 

My last year of high school was coming to an end, and I had no idea what I wanted to do. None at all. But I was confident I wanted to keep studying instead of taking a year off, which more and more high school graduates decide to do these days.

However, I always found my dad’s job interesting. He’s been a journalist his entire life, and today he is the editor-in-chief of the Norwegian newspaper Dagen. At times it could seem a bit stressful though. Work calls would come even in weekends, often when you the least expected them, and away he went blabbering about front page headlines and sentence structures.

But studying journalism was something I began to consider more and more. I’ve always had a big interest in news and media, and as a child I often watched the evening news together with my parents. We are a family who likes to voice our opinions, and family dinners often became the stage of discussions and debates.

After discussing with my dad, I decided to join him on a visit to NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, one of Norway’s most reputable journalism schools. There I made my decision: this was the place I would spend my next three years.

A very positive surprise

After the first few weeks as a new student at Gimlekollen, I quickly noticed how great the student environment is here.

It’s a relatively small school, and my class consisted of about 40 students, which makes  a group of people where you can get to know everyone a little bit. Another benefit is that the lectures at such a school are very personal and informal, and interrupting the lecturer to ask questions is actually encouraged. The teachers at the school are great, as well, and they all have experience from different subfields in the world of media.

The highlights of the studies so far include the internship periods, where we take on the roles of different editorial staff and produce content for the school’s own media platforms. Gimlekollen is a very practice-oriented school, where large parts of the study involve working as a journalist.

In most of the courses you are graded by the quality of your work, in addition to a report where you explain the thought process behind your work. The experience you acquire throughout the entire course is invaluable, and it really prepares you for a media reality which is varied and rapidly changing. We’ve also had authentic real-world practice, where I spent two months as an intern at Norway’s largest tech website Tek.no. I was given trust and responsibility from day one, and it was easily the most fun I’ve had during my years as a student.

Challenging but rewarding

Of course, the theoretical subjects are just as important. At first I was a bit surprised about how much attention these subjects were given to. Nevertheless, learning about ethics, politics, social studies, economics, history, and how these relate to the media has been really rewarding. Even better, practical work is still a part of these subjects, as well, where we would visit city council meetings, court trials and other excursions. Talented guest lecturers are also part of almost every topic, and you end up hearing interesting stories and learning a lot.

Gimlekollen is also the only Nordic school which offers worldview journalism as a mandatory subject, which is something that sets it apart from other schools. Excursions to the local church and mosque gave us students the opportunity to ask questions and learn a lot about these communities, and it was very insightful.

A new reality for journalists

I still have a year left here, and I really appreciate all the knowledge and experience I’ve gained. As a freelancer for the local newspaper, I’ve covered all types of journalism: from local sports and cultural events to deep political and religious matters. Finishing and publishing a journalistic piece you are satisfied with is a great feeling. It is also a real privilege being able to tell important stories, and actually have the chance to make a change with your work.

All is not good with today’s press though. As a newly educated journalist in today’s media situation, you have to be prepared for new challenges every day. Even though I have a huge interest for media, I often find myself getting annoyed over today’s press. The public debate between politicians and other voices in society is often ridden with personal remarks and insults, and the tabloid media love the opportunity to make a negative article or clickbaity headlines.

Today’s press’ tendency to stir up negativity and conflict is something I really dislike, and is honestly something that demotivates me a bit from becoming a journalist. The public’s trust in journalists is at an all-time low, and I don’t blame them. I do hope I can contribute to turn that image around.

Michael Selbekk

The author is a 21-year-old journalism student at NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

Journalism studies in Denmark: At the SDU there are 1000 exciting paths

When I received my acceptance letter to study journalism I thought I had chosen my direction in life. A year has now passed, and I have learned that I did not settle on a specific path at all. This education opens so many doors, and the university gives me the opportunity to discover what is behind these doors. I am now a good kind of confused.

”Hi, my name is Karoline Dam. I am a journalism student from the University of Southern Denmark. Do you have a moment?”

I have lost count on how many times I have said this the last year, but I will probably never get tired of that phrase anyway: All these people I get to speak to. The stories that they share with me, and I am allowed to tell others. It makes me feel really privileged.

Out in the field for Newsweek. Photo: Signe Julie Andersen.

The journalism education at the University of Southern Denmark (SDU) has given me the opportunity to tell so many stories: I have recently discussed the guerilla movement FARC with a former Colombian officer, questioned the function of a prayer room with Hetem, who is a Muslim, and met Mads who lives in polyamory, and tore down some of my prejudices. I am positive that it is these kinds of people I will continue to search for, but if their stories will be told with the help of a pen, a video camera or a dictaphone, only time will show.

Doubts in my journalistic brain

Our education covers all aspects of a possible journalistic career. Writing, radio, TV, or digital storytelling? I get to try it all.

And that has left me with a doubt. But a great kind of doubt.

Half a year for each of the above-mentioned areas does not leave me a specialist, but definitely a multi-skiller. In today’s journalistic practice where the internet is a thing and news happen every second, I am sure that making journalistic newcomers to multi-skillers is the right way to teach.

A journalistic nerd

I have learned to write a captive subhead, to create a picture universe for radio, and now I am just learning to edit a TV interview. But I am not only learning to “do” journalism, I am also learning how journalism historically has affected the world, how politics have an impact on journalists vis-à-vis, and how research and statistics will help me create a thorough and well-argued article.

Academic subjects such as media law, international politics, and media language cover 38 per cent of the education, as depicted in the figure below. My first thought when I realized this was: Why? I just want to be a journalist.

The structure of the journalism studies at the SDU. Please click to see a larger image.

However, I have quickly realized that these subjects are what builds the foundation to become a knowledgeable and good journalist.

A kind push

The world of journalists is a battlefield. My fellow students and I know that we must have sharp elbows and do something extra besides the education.

Luckily, the university got our back there. Do you want to be a newspaper editor? Join Lixen. Or are you more interested in getting better with picture and sound? Well, Beton TV and Odense Studenterradio give you the chance.

Reporting news in the morning radio. Photo: Christina Yoon Petersen.

A little piece of advice? Do take these chances. Learn what excites you and what you are good at because two years during the education you must benefit from this knowledge, when you have to find an internship. One year of the studies is reserved for you to show your talent to a company and for the company to learn you how to work in the “real” world. I was just about to tell you that this is the first taste of the journalism industry outside the university, but that is simply not true.

I dare to say that the education at the SDU is, if not the one, then one of the educations that couple learning with real life throughout. We speak to experts, politicians, and to other interesting citizens weekly. We visit radio and TV stations, and we even work for a local newspaper for a whole week.

I have often heard that university students almost feel detached from the outside during their education. I certainly do not have this problem.

Tiny setup – huge competition

A part of the detachment from the outside is the lack of socializing. Luckily, we do not miss out on that at all. We consider ourselves a rather small education, we are no more than 200 students divided into two semesters walking around the journalists’ area, Medietorvet, at the same time. Most of them, including myself, moved to Odense from a long distance after getting in. That forces people to make new friendships, and so we did! Some of my fellow students have become people I do not know how to live without, and I thank the university, that I was “forced” to get to know these people.

Editing the newest TV-assignment. Photo: Karoline Hedegaard.

They are not only friends, they are also competitors. In a profession that is difficult to get noticed in, they urge me to become better at what I am already good at, because ‘good does just not cut it – we have to be great. And with the above-mentioned possibilities, I dare to say that SDU helps us more than we could wish. The rest is up to us. I am so excited to discover what the next year of school has in store for me before I (hopefully) find an internship.

Karoline Lunddal Dam

Me interviewing the Danish musician Hjalmer last month. Photo: Tine Dam Rasmussen

The author strives to become a journalist and began her path at the Danish Folk Highschool Krogerup, focusing on Journalism and Media. Afterwards, she stayed three months in the US studying News reporting and Writing at Bucks County Community College. Now she is studying Journalism at the University of Southern Denmark while working as a web assistant at the Danish television station TV 2.

How to support students with multimedia storytelling? Try this map!

As a teacher, it feels sometimes difficult to make journalism students try to experiment with alternative ways of storytelling. No matter that you have carefully gone through multiple examples of what is possible online, and motivated students to break down their stories to videos, images, graphics and other visualizations. The result will be a long text,  possibly with one or two images. You find yourself asking if there are any better pedagogical choices to nourish fantasy.

The multimedia storytelling map by the Swiss School of Journalism, MAZ.

The Swiss School of Journalism – Die Schweizer Journalistenschule MAZ introduced a map for multimedia storytelling at an EJTA Conference in 2015. The map depicts different choices to consider for telling a story with the help of multimedia. The aim is to feed the journalist’s imagination by showing possibilities for presenting an idea online. The idea is that by asking questions about the material you may be able to match the content with a suitable form.

I have been using the map on different teaching occasions, and to ensure a more comfortable use in Finland, I recently translated it into Finnish. It is currently available in EnglishSwedish and German (as well as in Azerbaijani and Dutch). As the tool is a work in progress, the German version is already in its 5th edition. The map can be downloaded as a pdf, and thus, printed, which is still a valid option in the our classrooms, or used as an interactive html version.

The idea to reduce the complex decision-making process to a limited number of questions and answers may appear to many  too simplified. Some questions, such as whether the person’s appearance is important to telling the story or not, may even seem irrelevant in some contexts. To prevent misunderstandings and overinterpretations it is thus important that the map is introduced in the classroom by the teacher with a short debriefing about the objectives of the approach. At its best, the map functions as a tool that supports the student’s creative process, not as an instruction sheet with pre-made decisions that has to be followed by numbers.

With this little example I am inviting colleagues from the Nordic countries to present their best online teaching materials to their colleagues. You don’t have to wait for the next NordJour conference to share the greatest classroom discoveries!

Maarit Jaakkola

The author teaches and researches journalism in Finland and Sweden. She is happy to receive suggestions from teachers on texts presenting and discussing teaching materials and pedagogical ideas to be published in this blog at maarit.jaakkola@uta.fi.

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå