Vad är dialogbaserad journalistik och hur undervisar man det?

Tre europeiska universitet går samman för att stärka sin undervisning i konstruktiv och dialogbaserad journalistik inom ramen av ett Erasmus+-projekt. Här berättar vi om projektet.

Tre universitet – den danska medie- och journalisthögskolan (DMJX), Hochschule der Medien (HdM) och Universitet Windesheim – är partner i ett pågående EU Erasmus+ projekt. Det treåriga projektet har precis avslutat sitt första år och avklarat den första projektrapporteringen. Rapporten kan läsas här i helhet. 

Vi i projektet tror att masskommunikationen minskar i sin betydelse. Massmedierna har tappat makten att definiera vad som är nyheter – de är inte längre portvakter utan har många konkurrenter inom det offentliga området. Deras skeptiska och informerade publik har frågor och kräver svar. Journalistik har också kommit under press eftersom flera konkurrerande förlag sprider desinformation eller polariserar samhället. Vi tror att detta också är ett hot mot demokratin eftersom det undergräver förmågan att förmedla information och bilda en politisk vilja i fri och öppen debatt.

Vi påstår att för journalistiska tjänster behövs för en fungerande demokrati – på något annat sätt än tidigare. Vi anser att journalister bör fokusera mer på samhällen och underlätta en lösningsorienterad dialog där. Journalistik borde ge publiken möjlighet, inte få medborgarna att känna sig hopplösa som de ofta gör idag.

Våra förslag som vi håller på att utveckla i projektet är avsedda som ett tillägg till de traditionella sätten för journalistik, inte som en reform. Vår konstruktiva inställning till journalistik understryker traditionella rapporteringsstandarder: att ge en röst till alla människor och ge tillräckligt med sammanhang för en nyanserad rapportering. Det viktigaste steget i att lära ut detta är att skapa rätt tänkesätt: vänja sig vid och acceptera den journalistiska rollen att ta hänsyn till publiken genom att lyssna på människor, bry sig om dem och använda deras insatser i journalistiskt arbete.

Vi fokuserar på begreppen konstruktiv journalistik (Windesheim) och dialogbaserad journalistik (DMJX) samt publikutveckling och engagemang (HdM). Dessa begrepp utgör kärnan i vårt projekt. Dessa begrepp överlappar i viss mån, men vi ser inte detta som ett problem utan snarare som ett sätt att förstärka huvudpoängen i vårt projekt. Vi behandlar dialog som en av de centrala principerna för konstruktiv journalistik och också som ett viktigt sätt att engagera publiken. Att utveckla en publik, det vill säga att locka den i första hand, är naturligtvis en förutsättning för alla våra ansträngningar.

Vi ser fram emot att dela best practices med kollegor under projektets gång och på den avslutande konferensen som planeras att äga rum i samband med EJTA-AGM-mötet i maj/juni 2022.

Alexander Mäder & Lars Rinsdorf, HdM, Stuttgart, Annette Holm, Gitte Luk & Henrik Laier, DMJX, Aarhus, and Erik van Schaik & Marjike van den Berg, Windesheim University, Zwolle

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *