Kom med i Facebook-gruppen Nordjour!

Visste du att nordiska journalistlärare har en sluten Facebook-grupp? Alla som jobbar med journalistutbildningen i de nordiska länderna är välkomna att vara med i gruppen Nordjour. I gruppen delar man aktuell information om pedagogik och forskning inom medie- och kommunikationsområdet med särskilt fokus på journalistlärarkonferenserna.