Journalistlärarkonferenser

2016 Ålesund, Norge
2014 Reykjavik, Island
2012 Tammerfors (Murikka), Finland
2010 Kungälv (Lökeberg), Sverige
2008 Gilleleje, Danmark
2006 Stavanger, Norge

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå