Medlemmar

Kontaktpersoner för skolor i samarbetet, uppdaterad 2017:

DANMARK:

 • Danmarks medie- og journalisthøjskole:
  Henrik Berggren, hb@dmjx.dk
  Inger Munk, imu@dmjx.dk
 • Syddansk universitet:
  Louise Kjærgaard, louk@journalism.sdu.dk
 • Roskilde universitetscenter:
  Michael Bruun Andersen, mbander@ruc.dk

FINLAND:

 • Tammerfors universitet:
  Maarit Jaakkola, maarit.jaakkola@uta.fi
 • Helsingfors universitet:
  Henrika Zilliacus-Tikkanen, henrika.zilliacus@helsinki.fi
 • Jyväskylä universitet:
  Panu Uotila, panu.uotila@jyu.fi

GRÖNLAND:

 • Grønlands universitet:
  Naja Paulsen, napa@ti.uni.gl

ISLAND:

 • Islands universitet:
  Valgerdur Johannisdottir, vaj@hi.is

NORGE:

 • Samisk høgskole:
  Torkel Rasmussen, torkel.rasmussen@hotmail.com
  Arne Johansen Ijäs, arneji@samiskhs.no
 • Høgskulen i Volda:
  Jan Ytrehorn, jan.ytrehorn@hivolda.no
 • Universitetet i Stavanger:
  Else-Beth Roalsø, else-beth.roalsoe@uis.no
 • Høgskolen i Oslo og Akershus:
  Steen Steensen, steen.steensen@hioa.no
  Anders Gjesvik, anders.gjesvik@hioa.no
  Bjørg Halvorsen, bjorg.halvorsen@jbi.hio.no
 • Universitetet i Bergen:
  Lars Arve Røssland, lars.rossland@infomedia.uib.no
 • Nord universitet:
  Bengt Engan, bengt.m.engan@nord.no
  Hege Lamark, hege.lamark@nord.no
 • NLA Mediehøgskolen Gimlekollen:
  Espen Strømme, espen.stromme@nla.no

SVERIGE:

 • Södertörn högskola:
  Judith Bergman, judith.bergman@sh.se
  Jan Örneus, jan.orneus@sh.se
 • Göteborgs universitet:
  Christina Hultin-Treutiger, kicki.hultin@jmg.gu.se
 • Linnéuniversitetet:
  Anette Forsberg, anette.forsberg@lnu.se
 • Stockholms universitet:
  Carin Mannberg-Zackari, carin.mannberg.zackari@ims.su.se
 • Mittuniversitetet:
  Peter Jonriksson, peter.jonriksson@miun.se

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå