Samarbetskommittén

Nordiska samarbetskommittén organiserar journalistutbildningar vid högskolor i Danmark, Finland, Grönland, Island, Norge och Sverige och träffas ett par gånger per år för att främja utbytet mellan lärare och studenter vid journalistutbildningarna på högskolor i Norden. Bland annat arrangeras en nordisk konferens för journalistlärare vartannat år.

Ordförandeskapet tillhör Danmark sedan 2016 och sekretariatet finns på Danmarks medie- og journalisthøjskole i Aarhus. Sverige hade ordförandeskapet 2013-2016 med sekretariatet på Södertörns högskola.

Kontaktpersoner i nätverket:
Henrik Berggren: hb@dmjx.dk
Inger Munk: imu@dmjx.dk

Webbadministratör:
Maarit Jaakkola: maarit.jaakkola@uta.fi

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå