Resurser

Länkar till övriga relevanta nätverk och organisationer:

Övriga nordiska organisationer

NordMedia Network – en digital plattform för nordiska medie- och kommunikationsforskare
Nordisk Journalistcenter (NJC), Aarhus, Danmark

Nationella organisationer i Norden

Den finländska samarbetskommittén för journalistutbildning – toimittajakoulutuksen neuvottelukunta

Internationella organisationer

World Journalism Education Council (WJEC) – samarbetsorganisationen för internationella journalistutbildningar, se medlemslistan
European Journalism Training Association (EJTA)
IAMCR Journalism Research and Education Section
ECREA Journalism and Communication Education (TWG)

Periodiska publikationer

Communication: Journalism Education Today (magasin)
Journalism Education (tidskrift)
Journalism and Mass Communication Educator (tidskrift)
Teaching Journalism and Mass Communication (tidskrift)
UNESCO Series on Journalism Education

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå