Resurser

Länkar till övriga relevanta nätverk och organisationer:

Övriga nordiska organisationer

NordMedia Network – en digital plattform för nordiska medie- och kommunikationsforskare
Nordisk Journalistcenter (NJC), Aarhus, Danmark

Nationella organisationer i Norden

Den finländska samarbetskommittén för journalistutbildning – toimittajakoulutuksen neuvottelukunta

Internationella organisationer

World Journalism Education Council (WJEC) – samarbetsorganisationen för internationella journalistutbildningar, se medlemslistan
European Journalism Training Association (EJTA)
IAMCR Journalism Research and Education Section
ECREA Journalism and Communication Education (TWG)

Periodiska publikationer

Communication: Journalism Education Today (magasin)
Journalism Education (tidskrift)
Journalism and Mass Communication Educator (tidskrift)
Teaching Journalism and Mass Communication (tidskrift)
UNESCO Series on Journalism Education

Internationell forskning om nordisk journalistutbildning 
(case studies excluded)

Hovden, J. F., Nygren, G. & Zilliacus-Tikkanen, H. (eds.) Becoming a journalist: Journalism education in the Nordic countries. Gothenburg: Nordicom.

Jaakkola, M. (2019). Finland: Two academic paths into journalism – the dual model of journalism education. In: Nowak, E. (ed.) Accreditation and assessment of journalism education in Europe. Baden-Baden: Nomos Verlag, 13–32.

Jaakkola, M. (2019). The boundaries of belonging: Journalist interns’ workplace learning experiences across communities of practice. Journalism Education 8:1, 28–40.

Jaakkola, M. (2019). The heterogeneity of the Nordic journalism education: The ’academic’ and the ’professional’ in the Bachelor’s curricula. The Journal of Applied Journalism and Media Studies 8:1, 3–24.

Jaakkola, M. (2017). S(t)imulating journalism in the classroom: A structured comparison of the design of the pedagogical newsrooms in the Nordic academic journalism training. Journalism and Mass Communication Educator 73:2, 182–199.

Jaakkola, M. & Uotila, P. (2019). The literary construction of journalism education: A review of course literature in Nordic academic Bachelor’s programmes. Journalism Practice, published online 22 March 2019.

Terzis, G. (ed.) (2009). European journalism education. Bristol: Intellect Books. (Chapters on Denmark, Finland, Iceland, Sweden and Norway.)

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå