För studenter

Det finns två typer av resestipender för studentutbyte. Det ena är expressmobilitet för utbyte minst 5 dagar upp till 1 månad. Det andra är studentmobilitet som är 1-12 månader. Läs mer under Expressmobilitet och Studentmobilitet.

Här finns blanketter som ska fyllas i och sedan godkännas av heminstitutionens internationella koordinator. Se också till att värdinstitutionen har bekräftat mottagandet av utbytet. Blanketterna  skickas till Anna Nejrup, anna@dmjx.dk.

Blanketter för ansökan:

ansokan_express

ansokan_student

 

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå