För lärare

Vi har i samarbetskommittén beslutat att det enbart ges Nordplus mobilitetsstöd till det som inte kan täckas av Erasmus+, som har en större stödinsats.

För samarbetskommittén räknas därmed endast det som är Nordplusstöd till expressmobilitet för studerande och för mobilitet mellan Grönland och Danmark.

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå